Hoe lang hebben woningen nog een gasaansluiting?

Landelijk wordt heel veel gesproken over de energietransitie. Dat betekent dat van fossiele energie (aardgas, olie en kolen) de komende tijd overgegaan moet worden op duurzame energie (o.a. wind- en zonne-energie).

Een van de speerpunten in de vele projecten is “Van Gas Los” waarin bij nieuw te bouwen woningen geen gas meer wordt geleverd, maar wel elektriciteit en bijvoorbeeld warm water voor de verwarming van de woning.

In de raadscommissie Ruimte van 14 maart heeft Leefbaar 3B raadslid Georgine Zwinkels aan wethouder Heuvelink de volgende vragen gesteld over het project “Van Gas Los”. lees meer

 1. Wanneer komt de gemeente met een visie voor de komende tien jaar over het project “Van Gas Los”?
 2. Is het college van plan om zich te verdiepen in de te nemen maatregelen om naar een energie neutrale gemeente komen. Met name, hoe denkt het college om te gaan met het project “Van Gas Los” bij de nog te starten nieuwe bouwlocaties het lint Zuid en Wilderszijde?
 3. Welke plannen heeft het college met de energietransitie in bestaande wijken?
 4. Is met 3B Wonen overleg over het project “Van Gas Los” voor hun woningen?

Bij dit alles speelt mee dat op dit moment de netbeheerder nog steeds wettelijk verplicht is gasleidingen aan te leggen als dat gevraagd wordt. Ook de leidingen die aan vervanging toe zijn moeten vernieuwd worden. Minister Blok heeft in een brief van 2 juli 2015 aan de Tweede Kamer voorgesteld dat nieuw te bouwen overheidsgebouwen energie neutraal moeten zijn op 1 januari 2019. Voor overige gebouwen zou dat 1 januari 2021 moeten zijn. Wettelijk staat er echter nog niets vast en is er ook nog geen harde datum waarop geen aardgas meer geleverd wordt.

Antwoord wethouder Heuvelink

Wethouder Heuvelink vertelde dat bij het Lint Zuid, Wilderszijde en de Noordpolder wel degelijk gekeken wordt naar de mogelijkheden om straks huizen zonder aardgas op te leveren. Tevens worden andere duurzaamheidstoepassingen gebruikt. Met de provincie Zuid-Holland wordt gekeken naar een pilotwijk in Lansingerland. Wat betreft de woningcorporaties, die hebben een eigen programma voor toepassen van duurzaamheid. Landelijk willen de bewoners nog maar mondjesmaat investeren in duurzaamheidsapparatuur. Het lijkt wel of zij liever investeren in een nieuwe keuken dan in bijvoorbeeld een warmtepomp. De wethouder heeft aangegeven in het derde kwartaal van dit jaar meer te kunnen vertellen over de energietransitie.

1 Comment

 1. Ik vind het vanzelfsprekend dat de sappelende burger zijn/haar spaarcentjes liever investeert in een keuken met de bestaande aardgasstructuur dan in ‘wereldverbetering door het redden van deze planeet’
  Want niet iedereen is zo hooggezeten in de pyramide van Maslov zoals de bevlogen Dames en Heren van de Klimaat-ambities , die van staatswege zo genereus vrijgesteld zijn van de dagelijkse strijd om het bestaan

  Wil men de energie structuur veranderen dan dient de rationele energie beschouwing in het overleg met de burger voorop te staan en dient elke onnodige zweem van betutteling / heropvoeding / bevoogding (‘pour vous et sans vous’) achterwege te blijven.

  Klimaat bewustzijn moet immers consistent zijn, dus meer dan de racewedstrijd in klimaatambities van de Duurzaanheids -idelogen.

  Want ideologie ontaardt al snel in een Geleide Economie met een planmatige consumptie-dwangbuis voor de kleine burger, vergelijkbaar met de gedwongen Collectivisaties in de voormalige ‘Socialistische heilstaten’.

  Men dient die hooggegrepen ambities dus rationeel -kritisch te beoordelen zolang de opkomende opkomende BRIC landen, ( China, Doubai , Saudie etc) niets in de weg wordt gelegd om elk jaar hun CO2 uitstoot -als blijk hunner economische nijverheid- te verhogen.

  Want er kan immers geen hekje rond Nederland gezet worden om de CO2 uitworp die ‘heftig globaliserend’ elders de atmosfeer in wordt geblazen de toegang tot ons landje te ontzeggen (en aldus het ‘Bad Amersfoort aan Zee’ te voorkomen) .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*