Is “Van Gas Los” het enige juiste antwoord op onze toekomstige energievoorziening?

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte hebben we stil gestaan bij de wettelijke verplichting om – uiterlijk in 2021 – een energievisie vast te stellen.
Nederland wil nu aardgasvrij. Een van de redenen hiervoor is het klimaatakkoord van Parijs. Hierin is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen. In Nederland is besloten om naast besparingen, bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven en op het gebied van mobiliteit, ook CO2 te reduceren bij woningen. Bovendien is het terugdringen van de aardbevingen in Groningen een belangrijk thema. lees meer

Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt meer CO₂ in de lucht. Dat is een van de veroorzakers van de klimaatverandering die we tegen willen gaan. Aardgas is een fossiele brandstof. Dit betekent dat we alternatieven willen gaan gebruiken voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen. Denk aan het warme water dat uit kraan komt, of uit de douche, of om manieren om ons eten te verwarmen. Dat is een grote opgave in heel Nederland en dus ook voor Lansingerland. Lansingerland wil in 2050 energie-neutraal zijn.

Stil zitten is geen optie
Daarom heeft het college 3 wijken aangewezen om alternatieve energievoorzieningen te ervaren Het gaat om warmtenet, all electic en groen (hoogwaardig) gas. De gemeenteraad word drie keer per jaar de hoogte gehouden van de voortgang. De commissie benadrukte het belang van de glastuinbouw, de essentiële communicatie naar de inwoners en de betaalbaarheid voor iedereen. Leefbaar 3B voegde daar aan toe dat de warmtevoorziening een hoge mate van leveringszekerheid moet bieden.
Immers, medewerking van inwoners is geen vanzelfsprekendheid en de landelijke spanningen tussen de klimaat- en de economische belangen zijn zichtbaar aanwezig. En ook wetenschappers spreken elkaar regelmatig tegen. Tot voor kort leek biomassa het ei van Columbus. Nu lijken de meningen gedraaid. Wouter Hoppenbrouwer vroeg aandacht voor de aardgas Paradox: Nederland wil van aardgas af, terwijl Duitsland juist overstapt op aardgas. Zijn wij als Nederland (wederom) niet het beste jongetje van de klas vroeg Wouter Hoppenbrouwer zich af.

Het zijn voor Leefbaar3B vooralsnog geen redenen om op de rem te trappen en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen te stagneren. Maar het nauwgezet volgen van de nieuwe ontwikkelingen is noodzakelijk. En wij volgen dit op de voet!

3 Comments

 1. zou het een idee zijn om de huizen en de gebouwen te voorzien van accu’s die de stroom die op de dag word geproduceerd op te slaan voor de avond en nacht
  zodat het net niet te veel word belast en minder kosten voor de eigenaar

  ook zou het regenwater opgevangen kunnen worden in flexibele tanks die op de hemelwater afvoer word aan gesloten
  de tank moet flexibeel zijn omdat deze in de kruipruimte moet
  komen te plaatsen
  kan je de WC en de tuin mee bedienen

 2. En wat is het idee mbt het restproduct van de accu? Het idee opzich bestaat al en wordt reeds toegepast (Tesla Wall bv), zodra er een echte goed recyclebare accu komt (circulair denken) dan wordt dit zeker een optie

 3. Terecht vraagt dhr Hoppenbrouwer zich af of we in Nederland en binnen alle Duurzaamheids-kransjes in Lansingerland niet te braaf en te naief zijn .
  Want volgens een recent VN rapport zien de BRIC landen , het middenoosten en de grote internationae energie ondernemingen voorlopig nog meer zien in de conventionele economie.

  Het speelveld van politieke ambities en van financieele lasten blijft wereldwijd en ook binnen de G-20 landen zeer ongelijk verdeeld .
  De IATA blijft het vliegverkeer hardnekkig van kerosine-accijns vrijwaren terwijl ‘ambitieus’ Den Haag rond de vijf klimaattafeltjes hallelua blijft kraaien over dat krabbeltje van Parijs.

  Maar zolang de bevolking en daarmee de consumptie alsook de CO2 emissie van derde wereldlanden nog explosief blijft groeien mogen Nederland, Zuidholland en Lansingerland geen Cloaca voor de inconsistenties in de mondeale Duurzaamheid worden.

  Natuurlijk dient men duurzaamheidskansen te benutten maar de Klimaat-prelaten mogen de lasten van hun ‘ ambitieuze’ veranderingsfurie niet eenzijdig afwentelen op de portemonnee / het spaarpotje van de brave burger – via de weg der minste weerstand.
  Dus inderdaad graag enige nuchterheid jegens de los -van -het -gas ideologie en de Urgenda-hysterie.

  Als Groningen stopt met aardgas- productie is er genoeg gas beschikbaar dat via de Duitse Nordstream gasleiding vanuit Rusland ingevoerd kan worden.

  Ik meen wel dat er voor de Oostland -tuinbouw kansen liggen in het gebruik van restwamte uit de Botlek, mits voldoende schaaleconomie de kosten kan drukken.
  Men zou eens kunnen inventariseren welke tuinbouw verwerkende processen / producten behoefte hebben aan een grote hoeveel heid matige koeling. Zeg maar zoals in een grote bierbrouwerij.

  Want grote brouwerijen gebruiken nogal eens absorptiekoeling , waarbij de energie bron geen elektra maar matige warmte is ( hoe paradoxaal dat de leek terzake van fysica ook moge klinken).

  Bij de verwarming van kantoren / woningblokken kan men mijns inziens ook denken aan het gebruik van een centrale warmtepomp ( schaal economie…) voor de levering van warm water /warme lucht.
  Dus door gebruik van Botlek- restwarmte om de aanzuiglucht naar de (elektrische) warmtepomp voor te verwarmen..
  Zo’n centrale warmte pomp lijkt me rendabeler dan dure decentrale warmtepompjes voor elk huis afzonderlijk.

  Laat als gemeente eens een verkennend onderzoek doen- niet bij zo’n gelikt milieu-burea – maar bij een solide internationaal ingeniersbureau in de petrochemie uit Den Haag of Zoetermeer.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*