Hoofdpijndossier gemeentehuis heropend

In de website bijdrage van 19 november heeft Leefbaar 3B melding gemaakt van de mogelijk tegenvallende kostenstijging betreffende de aanpassingen en het herstel van het gemeentehuis. In de commissievergadering van november stelde de meerderheid van de gemeenteraad, waaronder Leefbaar 3B, voor om de uitslag van de aanbesteding van de gevel af te wachten en in de raadscommissie te overleggen alvorens over te gaan tot de gunning van de herstelwerkzaamheden. Mocht het aanbestedingsresultaat leiden tot een grote kostenoverschrijding dan zal alles weer aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Immers, het in maart 2017 beschikbaar gestelde budget van € 2,1 miljoen was en is kaderstellend.

In een brief van 4 december komt het college met de mededeling dat de kosten van het herstel van de gevel, ten gevolge van de marktontwikkeling, 9% hoger uitpakken en daardoor € 160.000 hoger zijn dan verwacht. Dit bedrag en de eerder aangekondigde mogelijke kostenoverschrijding noopt het college om de werkzaamheden op te splitsen. lees meer

Het college stelt voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de gevel, de dakkoepels, de invaliden lift en de tochtproblemen uit te voeren en de buitenwerkzaamheden, de hellingbaan en het aanpassen van de dakrand om te voorkomen dat sneeuw en ijs naar beneden kan vallen, uit te stellen.
Door maar vier van de zes deelprojecten uit te voeren kan binnen de financiële kaders van de raad worden gebleven. Of de overgebleven twee projecten ook binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd, is nu niet duidelijk. Mocht dat niet lukken dan komt het college met een aanvullende budgetverzoek.

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer voorspelde een kostenoverschrijding en benadrukte de afspraak dat de € 2,1 miljoen echt kaderstellend is en dat er alles aan gedaan moet worden om binnen het budget te blijven. Hoppenbrouwer stond alleen en de deur werd door een meerderheid van de raad op een kier gezet om meer uit te gaan geven dan die € 2,1 miljoen. De tijd zal het leren of Wouter Hoppenbrouwer beren op de weg ziet die er niet zijn.

 

3 Comments

  1. Wel eens gekeken naar House of Cards of The Crown, dan is dit politieke spelletje over een niet goed gebouwd pand 1 uit de mand van de VVD of D’66, een nee bij het Oekraïne referendum werd bij Rutte een ja en een referendum wat D’66 altijd graag wilde, komt nu niet goed uit. Als je de vele verhalen leest in de regiobladen, dan weten veel inwoners meer dan de wethouders en raad denken te weten. Maar ja, ik krijg zelf bij veel onderwerpen te horen”het is beleid” en dan denk ik nog maar eens aan het woord “SAMEN” wat veel door bv. hr. Fortuyn wordt uitgesproken. Ik voorspel dat het in maart/18 snel is afgelopen en dan kan hr. Hoppenbrouwer met de beren gaan dineren bij de beren. P.S. Dagelijks zie ik het Rabopand bij de N209/Bergschenhoek een geschenk van de architect zeg ik maar en helaas niet het pand voor de gemeente.

  2. Waarschijnlijk viel mijn eerste verhaal niet in goede aarde, maar laat ik u zeggen dat op een gegeven moment de onderste steen zal boven komen in dit dossier en geen beleid zal daar bij helpen.
    En de beren van wouter staan al voor de deur. De inwoners zijn weer de sjaak.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*