Fractie

Hoofdpijndossier gemeentehuis heropend

In de website bijdrage van 19 november heeft Leefbaar 3B melding gemaakt van de mogelijk tegenvallende kostenstijging betreffende de aanpassingen en het herstel van het gemeentehuis. In de commissievergadering van november stelde de meerderheid van […]

Fractie

Problemen gevels gemeentehuis

Het bouwproject voor het nieuwe gemeentehuis is destijds niet goed aangepakt. Leefbaar 3B heeft, naar nu extra duidelijk wordt, destijds terecht tegen de bouw van het gemeentehuis gestemd. Het lijkt nu wel mooi te zijn, […]