Leefbaar 3B wil betere financiële verantwoording van nieuwbouw gemeentehuis

De bouw van het nieuwe gemeentehuis was een groot project waar veel geld mee gemoeid is. De fractie van leefbaar 3B vindt dat een volledige en heldere verantwoording van het project vereist is. De notitie, die daarover eerder is verschenen, laat nog veel vragen onbeantwoord. Op verzoek van Leefbaar 3B heeft het college van B&W toegezegd een meer uitgebreide projectverantwoording te zullen opstellen, waarin onder andere aandacht gegeven zal worden aan de opbrengst van de oude gemeentehuizen. De bedoelde rapportage zal naar verwachting in juni verschijnen. Het lijkt de fractie van Leefbaar 3B juist om de eigen debatnotitie van Leefbaar 3B over dit onderwerp aan te houden tot de eerstvolgende vergadering van de commissie Algemeen Bestuur na het verschijnen van bedoelde projectverantwoording van het college. Indien in juni de notitie van het college daar aanleiding voor geeft, zal Leefbaar 3B een aanvulling op de eigen bespreeknotitie maken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*