Financieel moeilijke tijd – Ingrijpen onvermijdelijk

Afgelopen donderdag 4 april 2013 is al weer de derde openbare bijeenkomst op weg naar de Kadernota 2013 geweest van raadsleden met de wethouder financiën en ambtenaren financiën van de gemeente Lansingerland. De financiële staat van Lansingerland is zeer slecht, is de boodschap die de raadsleden gepresenteerd kregen.

Het tekort voor 2014 is nu berekend op € 7,1 miljoen, oplopend tot € 14,8 miljoen in 2017. Dat betekent dat er nu een bedrag van ruim € 7 miljoen extra moet worden gevonden om de begroting 2014 sluitend te krijgen. Dat is een gigantische opgave en zal niet zonder (financiële) pijn voor de gemeentelijke organisatie en de inwoners moeten worden genomen. Komt dit als een donderslag bij heldere hemel? Nee, dat is niet zo, maar we hebben er nu wel dubbel en dwars mee te maken.

Hoe is een en ander kunnen ontstaan?

  • Onze gemeente wordt al een aantal jaren geconfronteerd met tekorten op de grondexploitaties, die jaarlijks moeten worden aangevuld ten koste van de algemene reserve, onze schatkist en daarvan is de bodem in zicht. Ook binnenkort moet weer verlies worden genomen op grondexploitaties;
  • Rijksbezuinigingen;
  • Decentralisaties. Taken die van het Rijk naar de gemeenten gaan, zonder dat 100% van het geld meegaat naar de gemeente.

De bezuinigingsmaatregelen worden ingedeeld in de drie sectoren ruimte, samenleving en dienstverlening. Het pakket aan bezuinigingen heeft ook een drie-indeling van licht, via gemiddeld naar zwaar. De bedragen voor de verschillende pakketten worden binnenkort ingevuld. In het pakket zwaar is sprake van minimaal gemeentelijke beleid. Geen subsidie meer voor sport, cultuur en kunst. Eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen moeten dan fors verhoogd worden. Op welk scenario de raad uitkomt licht, gemiddeld of zwaar wordt de komende weken duidelijk.

Ook zal gekeken moeten worden naar bezuinigingen en efficiency in de eigen gemeentelijke organisatie en betrokken worden bij de verschillende scenario’s. Dat het OZB in de verschillende scenario’s buiten schot blijft, is niet te verwachten. Dat is onaangenaam, maar (in allerlaatste instantie) haast niet te vermijden.

Op 18 april 2013 is de volgende openbare bijeenkomst op weg naar de Kadernota 2013. U kunt de bijeenkomst van 4 april 2013 zelf bekijken via de webcast van de gemeente Lansingerland: http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130404_1/nl/Player

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*