Jaarrekening 2012

Donderdag 16 mei stond de jaarrekening 2012 van Lansingerland op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur. De grondexploitaties zijn opnieuw afgewaardeerd met circa 14 miljoen; de gewone exploitatie gaf ten opzichte van de stand van de najaarsnota een positief bedrag van 5 miljoen, waaronder 1,4 miljoen winst op de grondexploitatie Weg en Land. Hierdoor en doordat er meer aan de bestemmingsreserves onttrokken werd dan toegevoegd liep het eigen vermogen van de gemeente met 17 miljoen terug tot ruim 77 miljoen. De nieuwste cijfers maken inmiddels duidelijk dat van dit eigen vermogen aan het einde van 2013 vrijwel niets meer over zal zijn omdat nog stevige verliezen genomen moeten worden.

De situatie rond Westpolder, die ertoe geleid heeft dat de accountant geen goedkeurende verklaring voor de jaarrekening wil afgeven, vindt Leefbaar 3B zorgelijk temeer daar het contract tussen gemeente en de private partij al langer bestaat en er dus al veel eerder onderkend had kunnen worden dat er een potentieel probleem was. Henk Meester, financieel woordvoerder van Leefbaar 3B, heeft hierop in het bijzonder de aandacht gevestigd.

Ook maakt Leefbaar 3B zich ernstig zorgen over de forse toename van de gerapporteerde risico’s in financiële zin ten opzichte van een jaar geleden. De prognoses lijken daardoor niet betrouwbaar. Zolang deze onzekerheid voortduurt is het des te meer zaak zo weinig mogelijk geld uit te geven vindt Leefbaar 3B.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*