Is het gemeentehuis een gemeenschapshuis?

Een discussie binnen de club van fractievoorzitters (het presidium) over het al dan niet mogen gebruiken van het gemeentehuis valt niet los te denken van het feit dat de fractie van Leefbaar 3B de laatste maanden een aantal bijeenkomsten met inwoners heeft belegd. Moet dat wel mogen en kunnen, zo is de gerezen vraag of moeten dit soort bijeenkomsten op een andere plek, buiten het gemeentehuis, worden georganiseerd.

Bij een informatieronde over dit thema bij de fracties heeft Leefbaar 3B duidelijk kenbaar gemaakt dat het gemeentehuis in ieder geval gebruikt moet kunnen worden als gemeenschapshuis voor door de gemeente gesubsidieerd wordende verenigingen en organisaties. Dat de politieke fracties voor al hun contacten met zowel individuele als groepen inwoners gebruik moeten kunnen maken van het gemeentehuis wordt door de fractie in een tijd waarin burgerparticipatie een kernpunt in het beleid is als vanzelfsprekend beschouwd. Nu maar afwachten wat de andere fracties er van vinden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*