Hoofdpijndossier gemeentehuis kan dicht

Leefbaar 3B fractiewoordvoerder Wouter Hoppenbrouwer opende zijn raadsbijdrage met de volgende woorden: “Een goede verstaander weet dat dit onderwerp voor Leefbaar 3B een hoofdpijn dossier is. Een dossier waar wij vanaf dag één TEGEN waren. Het is en blijft moeilijk te verkroppen dat je naast de reeds uitgegeven € 40 miljoen nog eens € 2,3 miljoen nodig hebt, waarvan € 1,7 miljoen om constructiefouten van de gevel te herstellen.

Het is ook niet uit te leggen dat je het gebouw gaat verwaarlozen. Het gebouw staat er en dan moeten wij er goed voor zorgen. Het is ook niet uit te leggen dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het huis van de democratie voor bezoekers die gehandicapt zijn en inwoners met kinderwagens onder de maat is. Het is ook niet uit te leggen dat je bij sneeuw en vorst het risico loopt dat op het plein bij de hoofdingang en bij de buitentrap een ijspegel op je hoofd krijgt.” lees meer

Hoppenbrouwer wees het college er op dat de financiële grens voor de investeringen in het gemeentehuis nu echt is bereikt. Op zijn uitdrukkelijk verzoek herbevestigde de wethouder zijn toezegging om de aansprakelijk van de architect te onderzoeken en indien kansrijk de kosten van aanpassingen op de architect te verhalen.

De meeste commotie tijdens de raadsvergadering ging over de lift voor mindervalide bezoekers van het gemeentehuis. De twee voorliggende mogelijkheden van lift verschillen wat kosten betreft € 161.000. Voor realisatie van de ene lift is € 333.500 nodig en voor de andere € 172.500. Het college van B&W heeft herhaalde malen bevestigd dat alle twee varianten het predicaat volwaardig verdienen. Uitstraling en snelheid zijn de verschillen. In dit soort afwegingen kan je uit twee mogelijkheden kiezen. Mogelijkheid 1 is dat je de € 161.000 als een druppel op een gloeiende plaat beschouwd. Mogelijkheid 2 is dat je scherp op de kosten blijft sturen en je blijft realiseren dat een euro maar een keer kan worden uitgegeven. Met de kennis dat de gemeente nog steeds een schuld heeft van € 260 miljoen is er nog geen reden om, bij gelijkwaardige functionaliteit van de lift, de financiële sluizen open te gooien.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*