Leefbaar 3B gaat voor drie vitale dorpskernen

Regelmatig heeft Leefbaar 3B de zorgen om de vitaliteit van de winkelcentra in Bergschenhoek en Bleiswijk ter sprake gebracht. Die zorgen hebben alle fracties. Het college heeft aangegeven deze zorgen te herkennen en al fors bezig te zijn met de uitvoering van de op 3 november 2016 door de fracties van Wij, VVD en Leefbaar 3B ingediende en aangenomen raadsmotie “Drie levendige dorpskernen”. Het college van B&W is naar aanleiding van de motie aan de slag gegaan en heeft daarover op 7 maart 2017 aan de raad geschreven:

“Wij starten, onder begeleiding van DTNP, een participatietraject met belanghebbenden om te komen tot een concreet en uitvoeringsgericht actieplan voor de centra van Bergschenhoek en Bleiswijk, gericht op het behouden van leefbare dorpen en economisch vitale centra. Zowel bij het opstellen van de nieuwe Economische Visie als bij de besluitvorming over de uitbreiding van het centrum van Berkel en Rodenrijs houden we hiermee rekening. lees meer

In de raadsvergadering van 30 maart 2017 is in een motie, ingediend door Wij, CU en VVD, met het verzoek aan het college om zo snel mogelijk (uiterlijk mei 2017) een bijeenkomst te organiseren zowel in Bleiswijk als in Bergschenhoek met de bewoners van het centrumgebied, winkeliers, horecaondernemers en pandeigenaren met als doel de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum te bevorderen. Leefbaar 3B staat vierkant als deze doelstelling en de twee bijeenkomsten in Bleiswijk en Bergschenhoek. Uiterlijk in mei in niet haalbaar, maar de gemeenteraad wil wel dat de bijeenkomsten voor 1 juli 2017 hebben plaats gevonden.

Tot slot gaf Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis nogmaals aan dat het voor Leefbaar 3B ernst en noodzaak is om alles uit de kast te halen om de vitaliteit in de winkelcentra van Bergschenhoek en Bleiswijk te verbeteren, maar uiteraard hebben de winkeliers daar ook een rol in.

1 Comment

  1. Ben van mening dat het aan het publiek ligt welke winkels wel en niet economisch verantwoord zijn.
    Drie kernen geeft aan dat in alle drie de eerste levensbehoefte aanwezig dienen te zijn echter spreekt men van Lansingerland in het geheel zou een centraal winkelgebied zeker de voorkeur hebben.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*