Lijsttrekker Leefbaar 3B kruipt in de huid van wijkbeheerders

Ter verdieping van wat binnen de dorpskernen op het gebied van openbare ruimte speelt trok Wouter Hoppenbrouwer (Lijsttrekker Leefbaar 3B) woensdag 6 november er op uit om van de drie wijkbeheerders Sylvia Lassooy, Remy de Snoo en Bob Bolleboom te vernemen waar zij dagelijks hun schouders onder zetten.

De wijkbeheerders zijn op de hoogte van de werkzaamheden en de ontwikkelingen voor de toekomst van de buurt. Verder coördineren ze de buitendienst en zijn ze aanspreekpunt voor de inwoners. Bij hen kan iedereen terecht met alle vragen over het groen in de wijk, over werkzaamheden die er plaatsvinden, over geluidsoverlast of over verkeersveiligheid in de wijk. De dag kende een zeer gevarieerd karakter van het voor-opleveren van een fietspad, het in gesprek gaan met bewoners die last hebben van hangjongeren tot en met het waarnemen van mistoestanden in de openbare ruimte.

Opvallende waarneming is dat er een verharding in de samenleving lijkt plaats te vinden. Wij betalen toch torenhoge OZB, dus jullie moeten er voor zorgen dat zwerfafval wordt opgeruimd en de tegel wordt recht gelegd. De klachten van te hard rijden in de wijk worden vaak veroorzaakt door de eigen bewoners zelf. Hierdoor zag Wouter Hoppenbrouwer een bevestiging dat het intensiveren van de wijk en buurtgedachte in het concept-verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B thuishoort. Wouter Hoppenbrouwer is van mening dat iedereen zich verantwoordelijk moet voelen voor alles wat binnen een straal van 25 meter om hem/haar gebeurt. Als iedereen binnen de 25 meter het groen onderhoud, zwerfafval oppakt , zich daarnaast aan de snelheid houdt, burenhulp verleent, en zijn eigen tuin onderhoudt, ziet de wijk er al heel snel beter uit. Dit voorkomt ongewenste verpaupering.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*