Raad ziet geen heil in bemiddeling van slepend geschil tussen gemeente en 4 bewoners Kamperpad.

In 2004 dachten 4 kopers bij hun woning aan het Kamperpad ook een eigen parkeerplaats te kopen aan het Harlingerpad.
Dat hadden zij opgemaakt uit de verkoopdocumentatie. De gemeente Berkel en Rodenrijs kende deze brochure, maar heeft hiertegen niets gedaan. De gemeente was overigens geen partij bij de verkoop. In de verkoop akte staat vermeld dat deze 4 huizen alleen gebruik kunnen maken van openbare parkeerplaatsen. De eerdere belofte in de brochure van de verkopende partij is voor de kopers zwaarwegender. Inmiddels hebben de 4 kopers via de rechter een compensatie gekregen van de verkopende partijen. Zij vinden echter dat de gemeente ook schuldig is en blijven hun vermeende recht op eigen parkeerplaatsen opeisen. Zij hebben hiervoor bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures opgestart.

Op 17 januari 2012 heeft de rechter bij de Rechtbank ’s-Gravenhage in een tweede hoorzitting de gemeenteraad geadviseerd een oplossing via de minnelijke weg te zoeken. De rechter houdt de zaak aan totdat de gemeenteraad op 29-3-2012 over dit advies een beslissing heeft genomen.

De woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, noemt in de raadsvergadering acht punten om aan te tonen dat er geen enkele basis voor een minnelijke oplossing in dit conflict is.

  • Het belangrijkste punt is dat de raad tot 3x toe ( in 2007,2009 en 2010) besloten heeft geen onttrekking van openbare parkeerplaatsen voor deze 4 eigen parkeerplaatsen te doen.
  • Het tweede belangrijke punt is dat de gemeente bij de verkoop van de woningen in 2004 geen partij was. De gemeente is ook niet aansprakelijk zo heeft de rechter gesteld. Een financiële tegemoetkoming door de gemeente zoals voorgesteld door D66 en VVD zou volgens Leefbaar 3B een onterechte besteding van gemeenschapsgeld zijn, een ongelijke behandeling van inwoners inhouden en een precedent werking geven, die niet te overzien is.

Met een ruime meerderheid heeft de raad op 29-3-2012 de beslissing genomen, dat een minnelijke oplossing in deze langlopende kwestie tussen gemeente en 4 Kamperpad bewoners niet haalbaar is.  

Wel wil de gemeenteraad aan de bewoners, voor en tegenstanders van de onttrekking parkeerplaatsen, een traject aanbieden om de verstoorde verhoudingen tussen de buurtbewoners te normaliseren. Uit de inspraken bleek dat dit niet eenvoudig zal zijn en de vraag is of de bewoners dit aanbod van de gemeenteraad zullen aannemen.

Het is nu wachten op de uitspraak van de rechter of er aan deze slepende en geld verslindende affaire een einde komt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*