Fractie

A13/A16

Leefbaar 3B heeft bij monde van fractievoorzitter Jan Pieter Blonk, die de wegens ziekte afwezige woordvoerder Hans Dirkzwager verving, onder voorbehoud ingestemd met het advies over bestuurlijke principeafspraken betreffende de voorkeursvariant wegverbinding A13/A16. De fractie […]

Fractie

WMO kosten rijzen de pan uit.

Op een wel heel laat moment wordt de raad geconfronteerd met forse overschrijdingen op het budget dat was gereserveerd voor uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zowel huidige situatie als de […]

Fractie

Het Berkelse Dijkje

In de afgelopen vergadering van de Cie Ruimte werd er een krediet van  €30.000  gevraagd om beschikbaar te stellen voor de analyse en het schetsontwerp van de herinrichting van het Berkelse Dijkje. Het Dijkje maakt deel […]

Fractie

PRIMEUR VOOR LEEFBAAR 3B….

De mogelijkheid bestaat al lang maar tot dusverre werd er door raadsleden slechts 1x gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van voorstellen. Marjolein Gielis zorgde voor een primeur in haar eigen fractie Leefbaar 3B door tijdens de […]