Initiatiefvoorstel Leefbaar 3B ” afval scheiden loont”.

In algemene zin is de beleving  van afval negatief. Afval stinkt, afval is vies en afval is lastig. Toch moeten we er iets mee, want afval is één van de grootste problemen waar we in de toekomst mee te maken krijgen. In Lansingerland wordt ongeveer 40% van ons restafval gescheiden ingezameld. Staatssecretaris Atsma wil binnen 2 jaar naar een percentage van 65% per gemeente. Er moet dus nog heel wat gebeuren. Die extra 25% bereiken we niet door meer kliko´s, andere kliko´s of meer van dat wat we nu al doen. Die extra 25% kunnen we uitsluitend bereiken door het genereren van gedragsverandering.

Daar gaat het initiatiefvoorstel over dat Leefbaar 3B heeft  ingediend over het beter scheiden van afval.

Het is afgelopen donderdag 12 april  in de commissie Ruimte besproken. 
Met uitzondering van de fractie van het CDA reageerden alle andere fracties positief.

Er werden drie centrale vragen gesteld:

1. Hoe kunnen we de dit voorstel praktisch inpassen in het schoolprogramma?

2. Op welke wijze wordt dit gefinancierd?

3. Hoe kunnen we voorkomen dat dit nieuwe initiatief gaat concurreren met de al bestaande trajecten waarvan de opbrengst lokaal wordt geïnvesteerd.

Vraag 1 en 2 zullen we beantwoorden tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van 26 april. 
Vraag 3 zal beantwoord moeten worden door het haalbaarheidsonderzoek, dat toch al moet gaan plaatsvinden, naar het nieuwe afvalbeleid.

 Het spreekt voor zich dat wij het alternatieve voorstel van het CDA níet zullen ondersteunen!!
Weliswaar moet voorkomen worden dat dit nieuwe initiatief al bestaande initiatieven voor de voeten gaat lopen maar de ervaringen met het Rijck project in Pijnacker-Nootdorp smaken naar meer, reden te meer om dit raadsinitiatief serieus te bezien en te waarderen. De kosten moeten worden meegewogen tijdens de prioriteitstelling in het debat over de Kadernota 2012.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*