Tweede huisvuilcontainer blijft gratis

Op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Marjolein Gielis is door het indienen van een wijzigingsvoorstel voorkomen dat een kleine groep inwoners van Lansingerland € 65 per jaar extra moet betalen voor een tweede huisvuilcontainer. Het voorstel is mede ondersteund door de coalitiepartners van de VVD en PvdA.

Het college en de rest van de raad vinden dat € 65 extra boven op het basistarief, dat al € 100 boven het landelijk gemiddelde ligt, een prikkel moet zijn om afval beter te scheiden. Van alle huishoudens heeft 5% een tweede container voor restafval. Dit zijn veelal jonge en/of grote gezinnen die aan één container, ook al verzamelen zij plastic, papier en textiel apart, niet genoeg hebben voor hun afval.

Naar onze mening moet de keuze van heffing van een tweede container voor restafval niet nu worden vastgelegd. Dit moet worden meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het ophalen en verwerken van huisvuil dat in 2015 moet ingaan. Er zijn naar de mening van Leefbaar 3B namelijk veel meer opties mogelijk, zoals een heffing per kilogram, een heffing op basis van het aantal gezinsleden of een heffing op basis van de leeftijdsopbouw van het gezin en ongetwijfeld zijn er nog meer mogelijkheden. Ook het belonen van het scheiden van afval, zoals nu bij een proef in Pijnacker gebeurt, is een mogelijkheid.

Samenvattend, een kleine groep inwoners (5%) extra belasten en 95% van de inwoners hoeft zich totaal niet te bekommeren om het beter scheiden afval, dat vinden wij oneerlijk. Wij hebben dan ook voor het besluit gestemd om te starten met de kaderbepaling voor de organisatie van de huishoudelijke afvalinzameling en verwerking na afloop van het contract met Irado in 2015 met het doel het zo veel mogelijk scheiden van afval door alle inwoners van Lansingerland te bevorderen. Onbegrijpelijk is waarom het CDA en D66 niet hebben ingestemd met het starten met de kaderbepaling voor de organisatie van de huishoudelijke afvalinzameling en verwerking.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*