Bomenverordening Lansingerland 2012 moet meer zekerheid bieden.

In de commissievergadering Ruimte op 11 april j.l. is de Bomenverordening besproken om in de raad van 26 april aangenomen te kunnen worden.

De verordening biedt een goede bescherming voor het waardevolle groen in de gemeente met de mogelijkheid van een herplantplicht. Tevens geeft deze verordening een deregulering voor de inwoners. Op eigen grond van een perceelgrootte tot 200m2 inclusief woning hoeft er geen kapvergunning meer te worden aangevraagd.

De woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, zou een verruiming naar  350 m2 willen voorstellen waardoor de deregulering nog meer betekenis krijgt. De bomen in de tuinen worden door de inwoner meestal zelf geplant en zullen alleen met een reden worden gekapt door de inwoner, dus voor een kaalslag in tuinen is de fractie van Leefbaar 3B niet bang.

Voor de fractie van Leefbaar 3B is er wel een punt dat beter geborgd moet worden in de verordening en dat betreft  bestuursorganen met een publieke taak zoals waterschappen. Deze kunnen een kapvergunning aanvragen voor bomen op private grond. In de Bomenverordening staat dat de gemeente een BEA, Boom Effect Analyse, kan vragen om bij de aanvraag te overleggen. De fractie van Leefbaar 3B wil dat bij een grootschalige aanvraag zoals voor een boomzone een BEA standaard bij de aanvraag moet worden ingediend.
Een boomzone is een begrensd gebied met houtopstanden met een specifieke waarde of kwaliteit, dat een samenhangend geheel vormt, bijvoorbeeld een landschap,streek,stadsdeel,wijk.plantsoen,e.a.

De fractie van Leefbaar 3B  is door de plannen van de kade verhoging van waterschap Schieland (HHSK) aan de Kade Dorp West in Bleiswijk op deze onvolkomenheid in de Bomenverordening gestuit. HHSK wil een werkstrook van 5m. In deze strook moeten alle bomen en struiken gekapt worden.
Ook na de werkzaamheden mag er niets meer geplant worden en is alleen gras in deze strook toegestaan. Door een BEA kan er aangetoond worden dat er bomen en struiken zijn, die geen gevaar voor de waterkering opleveren en niet gekapt hoeven te worden of  in de toekomst  na de werkzaamheden wel aangeplant mogen worden.
Als HHSK de kapvergunning krijgt van de gemeente zonder een BEA te hoeven in te dienen, is de kaalslag in het dorp beeldbepalend en blijft er weinig over van het zo waardevolle cultuurhistorische dorpsgezicht. Natuurlijk vindt ook de fractie van Leefbaar 3B  een veilige waterkering van belang, maar Leefbaar 3B twijfelt aan het argument dat HHSK gebruikt voor de aanvraag van een zo grootschalige kapvergunning. Het is duidelijk dat het werken in een strook van 5m zonder bomen en struiken gemakkelijker en dus goedkoper is, maar dat argument is wat Leefbaar 3B betreft het verkeerde argument en zou niet tot een kapvergunning mogen leiden.

Het is nu wachten op een nieuw voorstel van de wethouder om dit punt juridisch goed op te nemen in de nieuwe Bomenverordening voordat de raad dit voorstel op 26 april verder behandeld.

1 Comment

  1. Heel goed hoe Leefbaar3B hier op de bres staat voor het historisch gegroeide dorpsaanzicht van de kern Bleiswijk. S Zomers met het groen en s winters met al die buiten-kerstverlichting, genieten zowel bewoners als voorbijgangers daarvan. OOk ik ben voor een goed watermanagement – ik heb de nare ervaring van het ontbreken daarvan meegemakt met ons huis in Bangkok- maar wat Schieland hier wil is veel te grofmazig en absoluut niet nodig. Er kan maatwerk geleverd worden, en ja dat kost wat meer inspanning en geld.
    Schieland heeft van bomen en struiken echter veertig jaar of langer geen punt gemaakt en er zijn langs deze kade absoluut geen voorbeelden waarbij het mis ging.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*