Veiligheid regionale fietsverbinding bij Westpolder/ Bolwerk onvoldoende

Opnieuw is de veiligheid van de regionale fietsroute op deze locatie aan de orde gesteld door Leefbaar 3B en CDA in de commissie Ruimte van 11 april j.l.
De aanleiding is de brief die de raad van het college heeft gekregen op 14 februari 2012, waarin deze fietsroute over de Anne de Vriessingel, een woonstraat zonder trottoir,  en de oversteek nabij het viaduct van de Randstadrail over de Stationssingel gepland is en door het college als veilig gezien wordt.

Deze mening wordt door Leefbaar 3B en het CDA niet gedeeld. Ook de voorzitter Ton van der Burg van de fietsersbond afd. Lansingerland geeft in zijn inspraak op 11 april aan de keuze van het college de ” minst slechtste” te vinden en pleit voor een extra inspanning voor een vrijliggend fietspad langs de route van de Randstadrail. De plannen die nu ontwikkeld zijn in het bestemmingsplan Deelplan 4 oost Wetpolder/Bolwerk voldoen niet aan de wensen van de fietsersbond voor realisering van een interregionale fietsverbinding.

Leefbaar 3B en CDA stellen voor dat het college zich inzet voor een hoogwaardige oplossing voor dit knelpunt  en contact opneemt met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  voor een provinciale bijdrage voor deze regionale fietsroute.
Het extra geld voor een betere oplossing zal van de provincie moeten komen, daar de gemeente hiervoor geen budget heeft. De wethouder beloofde  contact op te nemen met GS van ZH, maar twijfelde of zijn missie zou slagen.

Voor Leefbaar 3B is de veiligheid een erg belangrijk punt en de fractie vindt dat bij een regionale fietspad ook de provincie een taak heeft in de veiligheid van de gebruikers van dit fietspad. De fractie van Leefbaar 3B hoopt dan ook dat de provincie haar verantwoordelijkheid hierin zal nemen met een bijdrage voor een goede oplossing.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*