Raad geeft college opdracht Bleiswijkse lint te herstellen.

In de raadsvergadering van  2 februari is het voorstel tot vaststelling van het (ontwerp) bestemmingsplan Hoefweg 133,137-139 (Lidl), door het amendement, ingediend door Leefbaar 3B, weggestemd en het in het amendement vermelde voorbereidingsbesluit aangenomen.
Dit amendement is mede ondertekend door Christen Unie en het CDA en is door de andere partijen overgenomen, uitgezonderd D66.

D66 stemde wel zoals alle partijen tegen het voorstel van het college, maar wilde het amendement van Leefbaar 3B niet steunen.  Zij wilde dat het college met een nieuw voorstel zou komen dat meer in de lijn van de structuurvisie 2010 ligt. Dat het amendement van Leefbaar 3B juist de structuurvisie volgt, zoals woordvoerder Cheryta Buijs aangaf , was voor D66  geen reden om met het amendement mee te gaan.

Door met grote meerderheid in te stemmen met het amendement heeft de raad het college de opdracht gegeven binnen één jaar een bestemmingsplan voor perceel 2613 ( het braakliggende stuk aan de Hoefweg), ter visie te leggen waarbij de huidige bestemming detailhandel wordt vervangen door wonen en groen.  
Uitbreiding van de Lidl wordt hierdoor voorkomen. Deze uitbreiding was mogelijk geweest door de aanvraag die de Lidl bij de gemeente heeft gedaan om 53 extra parkeerplaatsen aan te leggen. De reden voor deze extra parkeerplaatsen is volgens Lidl  de grote parkeerdruk.  Na onderzoek van deze parkeerdruk blijkt deze er niet te zijn en vervalt  de grond voor het voorstel van het college, dat voornamelijk op de parkeerdruk en verkeersoverlast is gebaseerd.

Cheryta Buijs gaf aan dat Leefbaar 3B met dit amendement, de in het verleden verkeerde keuze betreffende de ruimtelijke ordening van het lint Bleiswijk, een halt heeft toegeroepen. Helaas nemen gedane zaken geen keer, maar om door te gaan op de foutieve weg is voor de fractie van Leefbaar 3B een brug te ver. Het amendement is een ondersteuning voor het herstel van het oude lint Bleiswijk, daar waar het mogelijk is.

In de commissie Ruimte had Cheryta Buijs al aangeven dat de vestiging van de Lidl in het lint nooit de instemming van Leefbaar 3B heeft gehad. Voor de concentratie van de detailhandel, waardoor de dorpskern versterkt wordt, had de Lidl beter in de dorpskern gevestigd kunnen worden. Indien Lidl deze wens als nog heeft, vroeg de woordvoerder van Leefbaar 3B in de commissie Ruimte aan de wethouder hier maximale medewerking aan te geven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*