Keuze voor cultuurhistorische linten en versterking van de kernen.

Bij de bespreking van het bestemmingsplan Hoefweg 133,137-137 (Lidl) in de commissievergadering Ruimte op 18 januari j.l. is het alle politieke partijen duidelijk geworden dat de  aanvraag voor 53 meer parkeerplaatsen door Lidl in werkelijkheid gaat om een forse uitbreiding van het winkeloppervlakte.

De woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, gaf in haar bijdrage aan dat de locatie waar de Lidl wil uitbreiden planologisch verkeerd is.

Uitgaande van de door de raad aangenomen Stuctuurvisie 2010 waarin twee belangrijke uitgangspunten worden genoemd:

  • Het behouden van cultuurhistorische waardevolle karakter linten. (in dit geval het oude dorpslint Bleiswijk)
  • Versterken van de centrumfunctie van bestaande dorpskernen,

is de vestiging van de Lidl op deze locatie vanaf het begin een verkeerde keuze geweest.

Er zijn vanaf 2004 voor deze locatie verkeerde  keuzen gemaakt. Helaas borduurt het huidige college door op deze eerder gemaakte fouten.
Bij het voorliggende voorstel gaat het College voorbij aan de vastgestelde Structuurvisie 2010 en het eigen Collegeprogramma, dat eveneens staat voor het ontwikkelen van vitale kernen.

Cheryta Buijs vroeg de wethouder of deze zich wil inzetten voor het verplaatsen van de winkel naar de kern van Bleiswijk, om zo aan beide uitgangspunten gehoor te geven. 

De wethouder beantwoorde deze vraag met;  dat er al met Lidl gesprekken in die richting zijn geweest, maar dat Lidl deze locatie niet wil verlaten.

Uit het oogpunt van de ondernemer begrijpelijk, omdat deze locatie uit meerdere oogpunten de ondernemer voordelen geeft.

De fractie van Leefbaar 3B zal niet instemmen met het voorliggende voorstel. De fractie stelt het algemeen belang, met het nakomen van de uitgangspunten voor lint en kern, boven het belang van een ondernemer die door een bestemmingswijziging meer mogelijkheden krijgt op deze gevoelige locatie.

De meeste partijen waren het eens met het standpunt van Leefbaar 3B, een enkele partij wil het standpunt pas bij de raad geven.
De raad neemt op 2 februari 2012 de beslissing.
Laten wij hopen dat de raad vasthoudt aan haar eigen vastgestelde ruimtelijke beleid tot 2025, neergelegd in de Structuurvisie 2010.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*