Persbericht

De fractie van Leefbaar 3B vindt de petitie van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL een goed initiatief. Een duurzame oplossing voor het geluidsprobleem door bijvoorbeeld een overkapping van de HSL in het gehele gebied van Lansingerland zou een ideale oplossing kunnen zijn.

De minister van Infrastructuur & Milieu is verantwoordelijk voor het handhaven van de in 1998 vastgestelde Tracéwet, waarin is opgenomen dat langs het gehele traject van de HSL de geluidsbelasting op woningen niet meer mag zijn dan 57 dB(A).

De fractie van Leefbaar 3B gaat er vanuit dat de stichting Stop Geluidsoverlast HSL de petitie aan de Tweede Kamer aanbiedt, zodat de Tweede Kamer ook rechtstreeks vanuit de bevolking de onrust kan vernemen. De Tweede Kamer moet bij de minister, verantwoordelijk voor het handhaven van de Tracéwet, aandringen op een oplossing waarbij het geluidsniveau langs de gehele HSL in Lansingerland niet boven de 57 dB(A) komt.

Leefbaar 3B doet een dringend appel op de Tweede Kamer om op de door hen genomen besluiten in het HSL-dossier zodanig te sturen dat de bedoeling, zoals die destijds aanwezig was, ook daadwerkelijk en effectief wordt bereikt. Nu de minister heeft erkend dat er sprake is van overschrijding van de geluidsnormen, welke overschrijding alleen maar verder zal toenemen bij een verhoogd gebruik van HSL, en de Minister heeft toegezegd maatregelen te nemen ingeval van overschrijding van de 57 dB(A) norm, verwachten wij van onze volksvertegenwoordigers in de Kamer dat zij de minister daadwerkelijk zullen dwingen tot het uitvoeren van de volgende acties:

  1. Dat er op korte termijn maatregelen worden genomen om de overlast daadwerkelijk te stoppen en binnen de normen te houden langs de HSL in geheel Lansingerland;
  2. Dat deze maatregelen worden genomen binnen een termijn van maximaal tien maanden;
  3. Dat vervolgens er ook dit jaar duidelijkheid wordt gegeven over de te nemen maatregelen voor de structurele situatie.

Leefbaar 3B roept de Lansingerlandse gemeenteraadsfracties van CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks op bij hun Tweede Kamerfracties af te dwingen dat de minister die maatregelen neemt die de HSL herrie terugbrengt tot onder de 57dB(A). De fractie van Leefbaar 3B zal de Kamerfracties van PVV, SP, SGP en PvdD oproepen bij de minister af te dwingen zodanige maatregelen te nemen, dat van de huidige en toekomstige geluidsoverschrijdingen geen sprake meer is. Tevens zal Leefbaar 3B de Kamerfracties wijzen op de petitie van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL.

Minister: “Neem uw verantwoordelijkheid” en “Neem maatregelen zodat de HSL geluidsoverlast tot het verleden behoort.”

16 januari 2012

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*