HSL

De HSL blijft een blok aan het been van raad, college en bewoners van Lansingerland. Afgelopen vrijdag 27 september 2013 kwamen daar weer onzekerheden bij. Door het debacle van de Fyra heeft de staatssecretaris besloten dat over het HSL-spoor in de toekomst gereden mag worden door de Eurostar, de Thalys en Traxx/Prio treinen (oude conventionele treinen). Wat dat betekent voor het geluid is onbekend. Een ding is zeker. De maximale geluidsbelasting van 57 dB(A) mag niet overschreden worden. Dat is toegezegd door minister Eurlings en daar moeten al zijn opvolgers zich nu en in de toekomst aan houden.

Voordat afgelopen vrijdag de HSL ook actueel in het landelijk nieuws verscheen. Heeft onze wethouder Henk de Paepe via het college op 17 september een brief gestuurd aan de NS. In de raad van 26 september is een VVD motie aangenomen om de brief van 17 september kracht bij te zetten, over de zorgen die wij hebben om met andere treinen dan de oorspronkelijke Fyra en Thalys op het HSL spoor te gaan rijden. De inhoud van de motie is:

  • Spreekt steun uit voor de brief van het college van 17 september 2013 aan de directeur van NS Zuid om de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 57 dB in Lansingerland te respecteren en onderschrijft het standpunt dat na de HSL pilot definitieve maatregelen genomen gaan worden om aan deze voorkeursgrenswaarde te voldoen.
  • Spreekt tevens steun uit over het verzoek aan NS om de beslissing over het in te zetten tijdelijke en definitieve materieel op het hogesnelheidsspoor te relateren aan de geluidsproblematiek in Lansingerland en de gemeente actief te betrekken bij de eisen die worden gesteld aan het tijdelijke en definitieve materieel, zodat de staatssecretaris haar toezegging kan nakomen om in onze gemeente aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 57 dB te voldoen.
  • Is mede van oordeel dat de NS concessie niet wordt aangepast ten behoeve van nacht en goederenvervoer.
  • Verzoekt het college deze motie ter kennis te brengen van NS, Pro-Rail, Staatssecretaris Infrastructuur &Milieu en de Vaste Kamercommissie Infrastructuur &Milieu.

De fractie van Leefbaar 3B blijft als een bok op de haverkist zitten als het over de HSL in Lansingerland gaat. De 57 dB(A) is voor ons heilig.

Staatssecretaris Mansveld komt begin december 2013 naar Lansingerland om zich te laten informeren over de geluidsoverlast en de stand van zaken met betrekking tot de pilot maatregelen HSL. Wethouder De Paepe heeft aangegeven dit bezoek te willen voorbereiden met de woordvoerders van alle fracties. Net zoals dat is gebeurd bij het bezoek van de Tweede Kamerleden.

Naar aanleiding van de HSL brief van staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer van vrijdag 27 september 2013 heeft het college direct gereageerd met een persbericht. Een compliment voor deze snelle en inhoudelijk goede reactie.

PERSBERICHT

Lansingerland, 27 september 2013

Inwoners Lansingerland mogen niet de dupe worden van gewijzigd

gebruik HSL-Zuid

Volgens de plannen van de NS, die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (I&M) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt het spoor van de HSL-Zuid in de toekomst gebruikt door de Eurostartreinen, de Thalys en het Traxx/Prio-materieel.

De gemeente Lansingerland maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze wijzigingen in het gebruik van het spoor voor de geluidsoverlast voor haar inwoners. De gemeenteraad heeft dit op 26 september in een motie vastgelegd. Het mag niet zo zijn dat de inwoners van Lansingerland de dupe worden van het gewijzigde gebruik van de HSL-Zuid. Ze hebben al sinds 2009 geluidsoverlast van deze spoorlijn.

Infrastructurele maatregelen

De staatssecretaris van I&M en haar ambtsvoorgangers hebben de gemeente verschillende keren toegezegd dat de geluidsbelasting van de passerende hogesnelheidstreinen moet voldoen aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A). Het ministerie heeft daarom ProRail opdracht gegeven om een pilot uit te voeren om te onderzoeken welke infrastructurele maatregelen op het HSL-spoor van Lansingerland genomen kunnen worden om aan die voorkeursgrenswaarde in te eindsituatie te kunnen voldoen.

Nakomen toezegging

De staatssecretaris stelt nu voor om met andere treintypen dan de V250 AnsaldoBreda op het HSL-spoor te gaan rijden. De gemeente vraagt de staatssecretaris zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven over de effecten van deze voorstellen op de geluidssituatie in Lansingerland. Voorkomen moet worden dat de al jaren lopende onderzoeken door deze wijziging leidt tot grote vertragingen in de te nemen infrastructurele maatregelen aan het HSL-spoor. Verder verzoekt de gemeente, conform de motie van de gemeenteraad van 26 september 2013, de staatssecretaris om actief betrokken te worden bij de eisen die worden gesteld aan het materieel dat op de HSL-Zuid gaat rijden en overeenkomstig de toezegging daadwerkelijk maatregelen te treffen om de geluidsbelasting niet langer boven de wettelijke voorkeurswaarde te laten komen. In deze motie geeft de raad aan ook van oordeel te zijn dat er geen nacht- en goederenvervoer op het HSL-spoor mag plaatsvinden. De inwoners van Lansingerland zijn lang genoeg blootgesteld aan de geluidsoverlast van de HSL-Zuid.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*