Lansingerland landelijk in het nieuws

De weken is onze gemeente Lansingerland negatief in beeld geweest vanwege de slechte financiële positie. Door het jarenlang, met name vanaf 2009, afboeken van verliezen op grondexploitaties zakt Lansingerland nu door de bodem van de algemene reserve.

Bij het berekenen van het tekort op de grondexploitaties heeft de raad het scenario “Marktgericht bouwen” gehanteerd, dat leidt tot een totaal toekomstig verlies van € 72 miljoen. Door een second opnion van een extern bureau wordt de omvang van dit verlies bevestigd.

Er zijn nog drie andere scenario’s waar vooralsnog niet van wordt uitgegaan. Scenario “Herstel markt(vraag) na 5-10 jaar” leidt tot een totaal verlies op de grondexploitaties van € 90 miljoen. Het scenario “Vraag naar hogere marktsegment herstelt niet” leidt tot een verlies van € 114 miljoen. Tenslotte het “Worst-case scenario”, er wordt de komende tien jaar niets gebouwd. Dat zal uiteindelijk leiden tot een tekort van € 200 miljoen. Dat dit laatste scenario werkelijkheid wordt, moet niet hoog worden ingeschat, omdat op dit moment ongeveer 400 woningen per jaar worden gebouwd en dat ook in 2014 het geval zal zijn. Een totaal stilvallen van de verkoop van bedrijfsgrond is ons inziens ook een te zwart scenario.

In de concept begroting 2014 stelt het college voor verdere bezuinigingen door te voeren in het grondexploitaties en de rekenrente te verlagen, waardoor het geprognosticeerde totale verlies op de grondexploitaties op € 43 miljoen komt.

Relativering is zeker op z’n plaats, maar een ding is zeker, de financiële positie van Lansingerland is slecht. Ja, eind vorige eeuw, begin deze eeuw zijn door de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs veel gronden gekocht die later doorgekocht zouden worden aan projectontwikkelaars. De projectontwikkelaars nemen, vanwege de malaise in de woning- en bedrijvenbouw, nu de grond niet af. Gevolg: De rentelast moet veel langer betaald worden en de geprognosticeerde opbrengsten komen niet binnen c.q. worden niet gerealiseerd. Had de raad eerder moeten ingrijpen? Het lijkt er wel op dat bezuinigingen, zoals nu voorgesteld, eerder hadden moeten worden ingezet. Dat dan sprake zou zijn geweest van een financieel goede positie van de gemeente is niet de werkelijkheid. Het tekort zou dan een stuk minder zijn geweest en door de bodem van de reserve zakken zou ook dan het geval zijn geweest.

Naast de problemen van het grondexploitaties spelen landelijke bezuinigingen die ook onze gemeente raken, een grote rol in het huishoudboekje van Lansingerland. Kortingen op het gemeentefonds (het geld dat de gemeenten van het Rijk krijgt), decentralisaties naar gemeenten, tegelijkertijd gepaard gaande met extra inhoudingen. De komende maand zal de fractie heel veel tijd gaan besteden aan de begroting 2014. Er zitten nog al wat bezuinigingen in, zoals minder ambtenaren, minder subsidies en OZB stijging.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*