Actualisatie grondexploitaties

downloadDe calculaties voor de grondexploitaties worden jaarlijks bijgesteld. Tot vorig jaar vond de actualisatie plaats in het najaar ten tijde van de begrotingsbehandeling. Dit jaar is het vervroegd om in de pas te lopen met de Kadernota.

De belangrijke factoren die hebben geleid tot aanpassing van de grondexploitaties zijn:

  • de resultaten van de besprekingen betreffende Westpolder;
  • het effect van de lage rentestand en
  • de beleidsbeslissing om investeringen in de infrastructuur zo laat mogelijk te doen.

Leefbaar 3B heeft bij monde van Henk Meester al eerder aangedrongen op het zo lang mogelijk uitstellen van de investeringen om daarmee zo veel mogelijk op rentekosten te besparen. Het college heeft dat nu overgenomen. De lagere rente levert een besparing van circa € 3 miljoen op ten opzichte van wat was verwacht.

Het verwachte verlies op Westpolder wordt gehalveerd door een kostenbesparing van circa € 20 miljoen. Deze laatste besparing bestaat uit twee componenten. De ene is dat de kosten voor het realiseren van de infrastructuur rechtstreeks aan de huizenkopers in rekening worden gebracht, waardoor hierover geen BTW hoeft te worden afgedragen, wat wel het geval zou zijn als de kosten opgenomen zouden zijn in de VON-prijs (VON = Vrij op naam).

De andere component van de besparing is een versobering van de infrastructuur en een verschuiving in het type woningen. Hoewel de Leefbaar fractie deze versobering betreurt, denkt ze dat het onvermijdelijk is. Anders zouden te veel kosten naar een volgende generatie doorgeschoven moeten worden. De verschuiving in type van woningen, minder sociale woningbouw, vereist wel meer aandacht voor een goed evenwicht tussen vraag en aanbod als het gaat om het sociale segment van de woningvoorraad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*