Johan Philippens debuteert met amendement in raad Lansingerland

Na twee weken geleden voor het eerst het woord te hebben gevoerd in de commissie Algemeen Bestuur hield Johan Philippens, de kersverse financieel woordvoerder van Leefbaar 3B, zijn maidenspeech in de gemeenteraad. Hij diende ook direct een amendement in betreffende de programma-indeling van de begroting. Het amendement moet er voor zorgen dat de Grondexploitatie als apart onderdeel wordt opgenomen in de begroting, zodat de grondexploitatie voor de raad in begroting en jaarrekening beter inzichtelijk is.

Het amendement is met algemene stemmen aangenomen en dus in de programma-indeling van de begroting opgenomen. Johan kreeg van verschillende fracties complimenten over de wijze waarop hij duidelijk heeft gemaakt dat zijn amendement een verbetering is van het raadsbesluit. De nieuwe programma-indeling van de begroting is, inclusief de in het amendement aangegeven wijziging, met algemene stemmen aangenomen.

2 Comments

 1. Uitstekend gedaan Johan. Het is erg belangrijk dat de gemeenteraad zijn rollen goed oppakt. Proficiat met dit eerste optreden.

 2. Ik zou als inwoner van Bergschenhoek wensen dat de gemeenteraad de rol even ambieus oppakte bij het beeindigen van het wildparkeren in de woonwijk- door uitzicht benemenende zesassige vrachtautos’s -als bij de door heer De Paepe opgemelde grondexpoitatie .

  Want ook het eigenlijke gebruik danwel misbruik van openbare ruimte in de woonwijken is een belangrijke vorm van grondexploitatie.

  Wethouder Fortuyn -lijstaanvoerder van Leefbaar 3B bij de gemeenteraad verkiezing , verantwoordelijk voor het beheer van de buitenruimten, dient het wildparkeren door vrachtauto’s in de woonwijk ambitieus te beeindigen.
  Ook al omdat wethouder Fortuyn mij (27/5/2017) desgevraagd in een antwoord e-mail zo expliciet schreef dat zeswielige vrachtwagens niet in de woonwijk thuis horen.

  Als kampeerauto’s en caravans niet langer dan drie dagen voor de eigen woning mogen staan dan begrijp ik niet dat zo’n witte Iveco vrachtwagen pal tegenover mijn woning op de hoek van de In de Boomgaard, Korenbloen naar de Kennedylaan daar door de Gemeentehandhaving wordt gedoogd. Zoals daar de vooafgaande jaren een vaalblauwgedeukte Iveco -roestbonk op de vaste stek werd gedoogd…….. om de woonwijk te ‘verfraaien’.

  Een buurtgenoot die zich ook grondig aan dit wildparkeren ergerde had gehoord dat er in het Gemeentehuize een nieuwe criterium uit de hoed was getoverd ten faveure van de Iveco op de vaste parkeerstek.
  Namelijk dat vrachtwagens beneden de 3500 kilo bij stalling cq bij langdurig parkeren in de woonwijk zouden worden gedoogd.
  Alsof daarmee de uitzicht-ontneming voor de omwonenden en en voor het doorgaande verkeer alsook het te ruime parkeerbeslag daarmee voldoemde zou zijn gepardonneerd…….

  Uitzichtbenemende kampeerauto’s en caravans op de openbare straat in de woonwijk zullen in de regel veel minder dan 3500 kilo wegen .Maar de eigenaar kan na drie dagen wel op een forse boete van de handhaaf-BOA rekenen !

  Nu wordt een lichte Iveco -vrachtwagen als verrijdbare opbergschuur -van kennelijk waardevolle spullen – geparkeerd binnen het zicht van de eigenaar, terwijl het uitzicht voor andere omwonenden wordt ontnomen. Is dat wat Leefbaar 3B met rustig, prettig en veilig wonen bedoelt?

  Ook is het ruintebeslag door zo’n vrachtwagen is te veel groot, te meer omdat de gemeente onlangs een schaarse parkeerplaats op de Korenbloem nog heeft omgebouwd tot elektrische laadplaats.

  Succesvolle grondexpoitatie omvat het allereerst het bestrijden van misbruik van de openbare ruimte .in de woonwijken.
  Hier dienen wethouder Fortuyn en de raadsleden van Leefbaar 3B een extra tandje bij te zetten .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*