Grondexploitaties

De raadsbehandeling van de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties leek na de commissiebehandeling vlot te kunnen verlopen. Leefbaar 3B wilde nog op enkele vragen een antwoord hebben; dat waren:

  1. Hoe is het met de claim in Meerpolder afgelopen? Het bleek dat de gemeente de rechtszaak heeft gewonnen, maar er volgt mogelijk nog een hoger beroep.
  2. Een rapportage over de stand van zaken van Westpolder na bijna een jaar stilte is gewenst.

Verder gaf de woordvoerder van Leefbaar 3B, Henk Meester, aan welk beleid de fractie voorstaat ten aanzien van waardering van activa. Er ontstond vervolgens een hele discussie op een bepaald aspect. De VVD opende de discussie met vragen over de afwaardering van grond voor sportvelden, naar aanleiding van een onduidelijke brief die aan de raad gezonden is. Uiteindelijk werd de actualisatie van grondexploitaties wel aangenomen, maar over de balanswaardering van gronden, in het bijzonder sportvelden, zal binnenkort nog nader gesproken moeten worden.

Leefbaar 3B wil een algemene discussie over de systematiek van bepaling van balanswaarde van de grondvoorraden in de grondexploitaties. De tijden zijn veranderd, de gemeente kan haar grond niet zo gemakkelijk meer kwijt, terwijl het waarderingsbeleid nog steeds is gebaseerd op de vette jaren van voor de crisis. Het college heeft toegezegd dat een en ander aan de orde zal worden gesteld in de rentenota die voor begin 2015 in het vooruitzicht is gesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*