Fractie

Voorjaarsnota en grondexploitaties

In de commissievergadering van afgelopen week waren zowel de actualisatie van de grondexploitaties als de voorjaarsnota aan de orde . Voorjaarsnota De Voorjaarsnota bevat: Aanpassingen van de in november 2015 vastgestelde begroting 2016, die bij […]

Fractie

Actualisatie grondexploitaties

De calculaties voor de grondexploitaties worden jaarlijks bijgesteld. Tot vorig jaar vond de actualisatie plaats in het najaar ten tijde van de begrotingsbehandeling. Dit jaar is het vervroegd om in de pas te lopen met […]

Fractie

Grondexploitaties

De raadsbehandeling van de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties leek na de commissiebehandeling vlot te kunnen verlopen. Leefbaar 3B wilde nog op enkele vragen een antwoord hebben; dat waren: Hoe is het met de claim […]