Actualisatie grondexploitaties

Elk jaar rond deze tijd worden de bijgewerkte cijfers van de grondexploitaties aan de raad voorgelegd. Het nieuwe college vaart duidelijk een koers van meer openheid, omdat voor het eerst niet alleen een totaal bedrag, maar ook de cijfers van elke grondexploitatie openbaar zijn.

Verschillende fracties, waaronder Leefbaar 3B hebben hun tevredenheid hierover uitgesproken. De vooruitzichten voor de grondexploitaties lijken enigszins te verbeteren. Het te verwerken verlies is deze keer gering in vergelijking met vorige jaren. Toch bedraagt het nog bijna een miljoen euro. Het verlies komt nu vooral doordat de rentekosten op de leningen waarschijnlijk niet meer verhaald zullen kunnen worden via de grondprijs. Dat zal zo nog wel enkele jaren doorgaan. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester heeft daarom geopperd om de systematiek te veranderen en ook dit deel van het verlies maar meteen te nemen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*