Ambtelijk horen bij bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

ambtelijk horenHet college stelt de gemeenteraad voor de afhandeling van bezwaarschriften te vereenvoudigen en te versnellen door het toepassen van ambtelijk horen voor bepaalde categorieën van bezwaren. Welke categorieën dat zijn, staat in de bijlage van het voorstel voor aanpassing van de verordening. Het horen van de indiener van de bezwaarschrift zal dan gebeuren door ambtenaren, die met het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niets van doen hebben gehad. Dit om zoveel mogelijk onafhankelijkheid te waarborgen. Het college wil deze nieuwe aanpak over een jaar evalueren.

Voor de wat ingewikkelder kwesties blijft de bezwaarschriftencommissie functioneren. De fractie van Leefbaar 3B wil meegaan met het voorstel, maar dringt erop aan hiermee zorgvuldig om te gaan en hecht belang aan een goede evaluatie na een jaar.

Wanneer wel en wanneer niet mogelijkheid tot ambtelijk horen

lees meer

Artikel 1

Categorieën bezwaarschriften waarbij ambtelijk gehoord kan worden:

 1. Kennelijk niet-ontvankelijke bezwaarschriften;
 2. Bezwaarschriften in het kader van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ en BBZ, met uitzondering van: a. fraude vanaf een bedrag van € 1.000,–; b. afstemmingen met betrekking tot meer dan 1 volledige maand uitsluiting van bijstand; c. boetes vanaf € 340,– welke vallen onder de zware procedure (artikel 5:53 Awb); d. aanvragen levensonderhoud daar waar sprake is van multi-problematiek.
 3. Bezwaarschriften in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning met uitzondering van multi-problematiek;
 4. Bezwaarschriften in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening met uitzondering van multi-problematiek;
 5. Bezwaarschriften in het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
 6. Bezwaarschriften in het kader van de Wegenverkeerswet;
 7. Bezwaarschriften in het kader van de Algemene plaatselijke verordening met uitzondering van de besluiten waar de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt toegepast;
 8. Bezwaarschriften tegen gebonden beschikkingen en tegen weigeringsbesluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, tenzij er sprake is van derde-belanghebbenden;
 9. Bezwaarschriften tegen gebonden handhavingsbesluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, tenzij er sprake is van derde-belanghebbenden;
 10. Bezwaarschriften met betrekking tot waarderingssubsidies uit het ZEIL-fonds;
 11. Bezwaarschriften in het kader van de Wet op de Basisregistratie Personen;
 12. Bezwaarschriften in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Artikel 2

Voor de in artikel 1 genoemde categorieën van bezwaarschriften geldt dat niet ambtelijk wordt gehoord wanneer de zaak voldoet aan ten minste één van de hieronder genoemde criteria:

 1. Zaken waarin sprake is van (ruime) beleidsvrijheid;
 2. Politiek-bestuurlijk gevoelige onderwerpen;
 3. Principiële rechtsvragen;
 4. Zaken waarbij het primaire besluit niet in mandaat genomen is.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*