Publiceren van documenten met persoonlijke gegevens op internet

privacyslotDoor een vervelende fout ( werd via site van de gemeente openbaar) zijn de regels voor het publiceren van brieven aan de gemeenteraad op het internet tijdelijk extreem sterk aangescherpt. Ingekomen brieven kunnen nu alleen op het gemeentehuis worden ingezien. Eventuele privacygevoelige info kan dan niet worden ingezien. Er ligt nu een voorstel van de burgemeester om deze tijdelijke regelgeving als definitieve werkwijze over te nemen. Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis vindt het jammer dan één enkele fout tot dergelijk extreme regelgeving moet lijden. Hoe meer regels, hoe meer kans op fouten. Extra regels brengen ook extra uitvoeringskosten met zich mee. Juridisch kun je het sowieso niet helemaal dicht timmeren.

lees meer

Leefbaar 3B wil graag de burgerparticipatie bevorderen. Marjolein Gielis: “We willen graag transparant zijn. We willen de burgers zo veel mogelijk betrekken bij alles wat we doen en we willen zo veel mogelijk digitaliseren. We zitten volop in een transitie naar een participatie maatschappij. Indien we akkoord gaan met het voorliggende voorstel, gaan we een forste stap terug in de tijd. De inzage voor een inwoner van Lansingerland in de wijze waarop het gemeentelijk beleid tot stand komt wordt bemoeilijkt. De burger moet er moeite voor doen en zelf kosten maken, naar gemeentehuis komen en betalen voor een kopie. Dat werkt ontmoedigend.

Leefbaar 3B zal in de komende gemeenteraad van 9 juli 2015 dan ook niet akkoord gaan met dit voorstel. Gelukkig zijn er meer partijen die deze mening zijn toegedaan. D66 en VVD hebben een amendement aangekondigd. Leefbaar 3B kent de letterlijke tekst nog niet, maar naar verwachting zal Leefbaar 3B voor het amendement stemmen.

1 Comment

  1. Aan de politiek zou ik het advies willen geven, lees eens het stuk van Brenno de Winter over digitaal Nederland in het blad computer totaal van juni 2015. Helaas geeft Brenno al aan dat de 2e kamer disfunctioneel is wat betreft het digitale.Het is als een asbestprobleem:iedereen denkt dat er niks aan de hand is, tot het te laat is. En: de consument is ondergeschikt gemaakt aan het systeem,waarbij het systeem niet meer door ons is gemaakt. De grootste belanghebbende staat buitenspel.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*