Investeringsstop

Het lastige van investeringen met meerjarige afschrijving is dat de kosten telkenjare in de gewone exploitatie terugkeren, terwijl de uitgave soms al jaren daarvoor is gedaan en niet meer is terug te draaien. Op deze kosten is alleen maar te besparen door bezittingen te verkopen, maar voor vele daarvan is geen markt, nog afgezien of verkoop wel wenselijk is. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester gaf aan dat de zorg van de fractie van Leefbaar 3B is dat jaar op jaar de kosten blijven toenemen door meer te investeren dan af te schrijven terwijl de inkomsten een dalende tendens vertonen. De zaak wordt nog verergerd door de annuïtaire afschrijving op gemeentehuis en zwembad.

Nu wordt er voor een totaal van € 10,7 miljoen aan investeringen uitgesteld. Er zijn enkele posten waarvan Leefbaar 3B denkt dat nog wel delen uitgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld de investeringen in ICT en het onderwijs. Goed dat het college voornemens is om directer en gedetailleerder te sturen op het daadwerkelijk doen van uitgaven. Henk Meester is het niet eens met het standpunt dat investeringen binnen de grondexploitaties buiten de investeringsstop zouden vallen. Als er te veel of te snel uitgegeven wordt in de grondexploitaties dan gaat dat direct ten laste van het eigen vermogen van de gemeente en dat verlies moet dan weer via bezuiniging op de gewone dienst gecompenseerd worden. “Ik wil in dit verband de wethouder herinneren aan zijn betoog dat hij in raad en commissie heeft gehouden dat het grondbedrijf in zijn opinie niet apart te zetten was van de gewone dienst.” Verder wees Henk Meester op het uitgangspunt van het herstelplan dat de schuldenlast niet mag toenemen. Leefbaar 3B is geneigd om het mee te gaan met het voorstel, ervan uitgaande dat het college daadwerkelijk de vinger aan de pols gaat houden, maar onze definitieve standpuntbepaling zullen we in de raadsvergadering laten weten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*