Treasurystrategie (hoe leen je zo goedkoop mogelijk, met zo min mogelijk risico)

5-geld-lenen-kost-geldOp de agenda van de raad stond afgelopen week een notitie over hoe de gemeente in haar financiële middelen voorziet door middel van leningen. Geld lenen kost in het algemeen geld, maar op dit moment is de rente erg laag en de gemeente kan zelfs geld toe krijgen als ze met een korte looptijd leent. De rente voor een lening van een week is negatief, –0,16% op jaarbasis. De rente voor langlopende leningen is eveneens historisch laag, 10 jaar vast voor 0,65% per jaar.

Kijkend naar het verschil lijkt het op het eerste gezicht logisch om zo veel mogelijk op korte termijn te lenen. Maar we weten geen van allen hoe lang de rente laag blijft en juist dat laag blijven is heel bepalend voor de vraag of kort lenen wel echt wat oplevert.

lees meer

Immers als je nu een langlopende lening sluit weet je zeker dat je een lange tijd, bijvoorbeeld 10 jaar, een lage rente moet betalen. Maar bij kort lenen (minder dan een jaar) moet je nog maar afwachten wat de rentestand is als je moet verlengen. De rente kan gunstiger zijn, maar ook hoger dan nu, waardoor je over een langere periode gerekend uiteindelijk duurder uit bent. Het is zo’n afweging die wel vaker moet worden gemaakt tussen kleine voordelen met een redelijke kans en grotere nadelen met een wat kleinere kans, maar wel met een grote impact als ze zich onverhoopt voordoen.

Met name de fracties van de VVD, WIJ en Leefbaar 3B benadrukten in de discussie dat de gemeente de risico’s klein moet houden. De fractie van Leefbaar 3B wil daar invulling aan geven door voor kortdurende kasgeldtekorten gebruik te maken van kortlopende leningen, maar dat de gemeente voor het herfinancieren van langlopende schulden en voor grote investeringen vooral langlopende leningen moet afsluiten.

De wethouder gaf er blijk van zich bewust te zijn van de valkuilen van het kort lenen en van de wenselijkheid om grote risico’s te vermijden. We zullen een en ander op de voet blijven volgen gaf Leefbaar 3B woordvoerder financiën Henk Meester aan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*