Info RWS over A13/A16 – Kritische raadsleden Rotterdam en Lansingerland

Rotterdam_5128_LansingerlandDe informatieavond die Rijkswaterstaat (RWS) woensdag 22 april in het stadhuis van Rotterdam gaf, heeft niet op alle fronten duidelijkheid opgeleverd. De financiële berekening van de € 36 miljoen die RWS heeft opgesteld voor de variant van de Bewonersgroep Rodenrijs-West (BGRW) is en blijft geheim, omdat volgens RWS er gevoelige bedrijfsinformatie in staat. Ook de wethouders van Rotterdam en Lansingerland hebben de berekening niet ontvangen, op basis waarvan RWS heeft vastgesteld dat de aanleg van de verdiepte ligging van de N471 en de ligging van de A13/A16 op ongeveer maaiveld bij de kruising van de beide wegen € 36 miljoen duurder is dan de voorkeursvariant van RWS.

Saldo Nul is de randvoorwaarde voor de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland.

lees meer

 

Dat wil zeggen, niet meer geluid en geen achteruitgang van de luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie in 2012. De Metropoolregio heeft berekeningen gedaan voor Saldo Nul en aangegeven dat dit binnen het bestaande regionale budget van € 30 miljoen gerealiseerd kan worden. Er zijn grote twijfels of de haalbaarheid van Saldo Nul met dit budget realistisch is. In de ambtelijke berekeningen van de Metropoolregio worden we geconfronteerd met een talud van zo’n 6 meter hoogte en daar bovenop nog een scherm van 8 à 9 meter. De totale hoogte van zo’n 15 meter als een gigantische muur tussen Hillegersberg/Schiebroek en Bergschenhoek en Rodenrijs. De variant van de Bewonersgroep Rodenrijs-West voorkomt nu juist zo’n gigantische muur. Wij in Lansingerland moeten ons inzetten voor Saldo Nul met een fatsoenlijke inpassing van de weg. Naar inschatting van Leefbaar 3B is daar zo’n 50 à 60 miljoen extra voor nodig. Peanuts in vergelijking wat het Rijk heeft bijgepast om Saldo Nul voor de A4 tussen Schiedam en Delft te realiseren.

Ook de ontsluiting van de Wildersekade moet goed ingepast worden. Dat is nu nog niet gedaan. RWS heeft uiteindelijk toegezegd de voorstellen van de heer Persoon zowel financieel als verkeerstechnisch te zullen berekenen en beoordelen. De resultaten worden afgewacht, al hoewel we daar van verwachten. RWS gaf namelijk aan dat het ontwerp Tracébesluit (OTB) al afgerond is.

Een ander groot probleem is de forse toename van het verkeer op het onderliggend wegennet, ten gevolge van de aanleg van de A13/A16. Het betreft de provinciale wegen N471 en N 209 en de lokale wegen, waaronder de Boterdorpseweg en de Klapwijkseweg. Daar is nog niets voor geregeld. De Provincie hult zich in een ijzig stilzwijgen over de N209 en N471.

In de raad van afgelopen donderdag gaf de PvdA in een motie aan dat wethouder Fortuyn de raad niet volledig heeft ingelicht over de A13/A16. Wethouder Fortuyn somde een hele waslijst van alle info op die hij het afgelopen jaar heeft gedeeld met de raad. Van het niet volledig informeren van de raad is dan ook geen sprake. Fractievoorzitter Gerard Bovens gaf direct aan dat wij dat in de motie verkeerd lezen en dat hij het zeker zo niet heeft bedoeld. Goed te constateren dat ook de PvdA volledig achter de wethouder staat. Een eensgezinde raad in het A13/A16 dossier (Saldo Nul) is van groot belang. Wethouder Fortuyn heeft de raad naar aanleiding van de motie toegezegd de vergaderstukken voor de vergadering van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van 28 april beschikbaar te stellen voor de raad.

1 Comment

  1. Als ik de naam RWS lees en hoor dan gaan zelfs de haren van onze hond overeind staan. De organisatie is zo onbetrouwbaar gebleken in het verleden en dat kan men nu weer zien bij het debacle Ballast Nedam voor de A15. Ik kan nog meer dossiers noemen, doch zie daar van af. Staat er een handtekening van een verantwoordelijke ambtenaar onder een RWS contract, dan is deze niet meer van belang als de betreffende ambtenaar wordt vervangen en zet men zelfs de landsadvocaat in. Bewoners u gaat het nooit winnen of dit ministerie moet flink op de schop gaan.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*