Uitnodigingsbrief hoorzitting HSL Tweede Kamer

 

Aan de heer H. de Paepe Wethouder

Gemeente Lansingerland

 
 
Plaats en Datum Den Haag, 22 december 2011
Betreft Uitnodiging rondetafelgesprek over de HSA-problematiek en hoofdrailnet d.d. 26 januari 2012

 Geachte heer de Paepe,

Op donderdag 26 januari 2012 te 14.00 – 18.00 uur organiseert de
vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal een rondetafelgesprek over de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. 18 november 2011 houdende informatie over de financiële HSA-problematiek (de vervoerder op de HSL-Zuid) en over het beleidsvoornemen inzake de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet vanaf 2015 (Kamerstuknummer 22 026, nr. 343).

Dit rondetafelgesprek wordt georganiseerd ter voorbereiding op een gedachtewisseling met de minister van Infrastructuur en Milieu over de HSA-problematiek en de concessie voor het hoofdrailnet. Zo zal er een algemeen overleg HSA-problematiek en hoofdrailnet met de minster van Infrastructuur en Milieu worden gepland kort na dit rondetafelgesprek. De hierboven genoemde brief van de minister van Infrastructuur en Milieu kunt u vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl onder Parlementaire documenten.

Namens de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu nodig ik u of een vertegenwoordiger van uw organisatie graag uit om vanuit uw achtergrond deel te nemen aan dit rondetafelgesprek. Het programma voor het rondetafelgesprek vindt u in de bijlage.

Gang van zaken bij het rondetafelgesprek
De procedure tijdens het rondetafelgesprek is als volgt:

–          Het rondetafelgesprek zal conform het bijgaande programma verdeeld worden over vier blokken, waarbij telkens meerdere genodigden het woord voeren.

–          De genodigden die in een gespreksronde niet het woord voeren, kunnen plaatsnemen op de publieke tribune.

–          U krijgt als genodigde in uw gespreksronde de gelegenheid tot het afleggen van een mondelinge verklaring c.q. het geven van een toelichting van maximaal drie minuten.

–          Nadat de genodigden in een gespreksronde hun mondelinge verklaring hebben afgelegd, krijgen de aanwezige leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu de gelegenheid vragen te stellen aan deze genodigden.

–          De genodigden krijgen de gelegenheid de vragen te beantwoorden en een nadere discussie te voeren.

Het is helaas niet mogelijk om uw mondelinge bijdrage ter vergadering te illustreren met behulp van PowerPoint. De Kamer waardeert het zeer als u in uw mondelinge verklaring zo bondig mogelijk kunt zijn en deze bij voorkeur puntsgewijs of aan de hand van stellingen kunt leveren. De bijeenkomst is openbaar, dus houdt u er rekening mee dat publiek aanwezig zal zijn. De commissie verzoekt iedere genodigde organisatie met slechts één vertegenwoordiger aan het rondetafelgesprek deel te nemen.

Schriftelijke inbreng

Ter verdieping van de discussie stellen de leden van de commissie het voorts op prijs om, indien mogelijk, uiterlijk 19 januari 2012 een schriftelijke reactie c.q. inbreng van één à twee A4 ten aanzien van de HSA-problematiek en hoofdrailnet te ontvangen. Indien u in staat bent een schriftelijke inbreng te leveren, wordt u vriendelijk verzocht terughoudend te zijn met het voorlezen van deze schriftelijke inbreng tijdens het rondetafelgesprek.

Bevestiging

Graag ontvangen wij van u zo snel mogelijk een bevestiging van uw deelname en de naam van de vertegenwoordiger, die namens uw organisatie aan het rondetafelgesprek over de HSA-problematiek en hoofdrailnet zal deelnemen. Bevestiging kan zowel schriftelijk als via e-mail (cie.im@tweedekamer.nl) als telefonisch

(070 – 318 2027). U wordt verzocht bij uw bevestiging tevens uw titulatuur, voorletters, achternaam, functie en organisatienaam te vermelden zodat deze gegevens correct kunnen worden opgenomen op het programma en de naambordjes volstaat de achternaam en organisatie.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag. U dient zich te melden bij de ingang aan het Plein (aan Plein 2). Daar zal u worden medegedeeld in welke zaal het rondetafelgesprek plaatsvindt. De beveiligingsdienst zal uw legitimatie controleren (legitimatie is verplicht) en uw bagage scannen. U dient er rekening mee te houden dat deze veiligheidsmaatregelen vijftien minuten in beslag kunnen nemen.

Namens de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu zeg ik u bij voorbaat dank voor uw bereidheid aan dit rondetafelgesprek deel te nemen.

Met vriendelijke groet,

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,

I.B. Sneep

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*