Start aanbesteding verwerkingscontract voor huishoudelijk afval.

Gezien het feit dat de gemeente er aanvankelijk vanuit ging dat het contract voor de afvalverwerking zou aflopen op 1 januari 2015 en dat nu een half jaar eerder blijkt te zijn, wordt het tijdspad voor aanbesteding wat krap. We moeten immers een jaar van te voren het huidige contract opzeggen.
Ofwel NU ongeveer…
Ons tweede punt van zorg op dit raadsvoorstel is de contractsduur zoals die wordt voorgesteld bij punt 6c in het procedureel/contractueel gedeelte. Bij ons huidige contract met Irado hebben we ons flink in de vingers gesneden. De wereld verandert snel. Zeker op het gebied van milieu en afvalverwerking. Daarom hebben wij het college gevraagd om te onderzoeken wat het prijsverschil is tussen een contract voor 3 of 4 jaar en een contract voor 6,5 jaar. Want ook in een jaar of 4 kan er zo veel veranderen dat we die afweging niet over het hoofd moeten zien.

Daarbij zou een nóg kortere contractsduur de kwaliteit van dienstverlening wel eens ten goede kunnen komen: de verwerker moet immers in een relatief korte periode bewijzen dat hij een verlenging van het contract waard is en moet dus optimaal efficiënt opereren, waardoor een eventueel prijsverschil ruimschoots gecompenseerd kan worden.
Dit onderwerp komt terug in de komende raadsvergadering.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*