Verslag ” uurtje info uitwisselen” 15-5-2013

Op woensdagavond 15-5-2013 heeft het ” 7e uurtje informatie uitwisselen” plaatsgevonden. Deze keer waren er  11 aanwezigen, leden, fractieleden, de wethouder  en geïnteresseerden.

De op de agenda staande onderwerpen werden besproken.

 1. Ingebrachte vraag hoe de verhouding ligt in de relatie handhaving en verantwoordelijkheid ouders. Uit  de discussie kwam dat beiden noodzakelijk zijn. Ook een deel van het bewust maken van de jeugd  van  wat  wel kan en niet kan zou bij de scholen neergelegd moeten worden. In ieder geval is handhaving een punt voor het verkiezingsprogramma. Op 23 mei is er een werksessie voor de raad met als onderwerp handhaving, waarin aan de raad door het voorleggen van voorbeelden
  keuzes kunnen maken wat moet wat kan en wat niet strikt noodzakelijk is. Ook zou er weer transparantie moeten komen wat alle vernielingen kosten.
 2. Op de vraag in hoever het verkiezingsprogramma gereed is en wanneer men punten in kan brengen wordt verwezen  naar het stuk over de ALV op de website waarin het hele tijdpad uitgelegd is. Het staat onder Downloads en is de uitwerking van agenda punt 7 van de ALV.
 3. Op de vraag of er met de infrastructuur in Bleiswijk rekening is gehouden met de bouw in de tuinen. Antwoord de wethouder dat  er een capaciteitsberekening is die in het mobiliteitsplan (2008) is verwerkt. Er zal nog naar de afstelling van de verkeerslichten worden gekeken op de N209 . Ook  de infrastructuur wordt genoemd als onderwerp voor de verkiezingen
 4. Uit een voorbeeld betreffende een aanvraag in de WMO, komt de vraag hoeveel de uitvoeringskosten bedragen in Lansingerland. Landelijk is dit 13%. Ook kijken naar de procedures in vergelijk met het landelijk gemiddelde. Hierop kan hoogst waarschijnlijk bespaard worden. Ook effiency is een onderwerp voor de verkiezingen
 5. Worden uitkeringsgerechtigden ingezet voor werk;  dit mag niet als er regulier werk wordt gedaan. Wel wordt in Lansingerland veel energie gestoken in het weer op de arbeidsmarkt terug brengen van deze mensen. Een geluk daarbij is dat Lansingeland veel arbeidsplaatsen heeft, maar ook hier loopt de werkeloosheid wel op.
 6.  Er wordt terug gekomen op een vraag van de vorige info avond; de hoeveelheid verkeersborden. De wethouder   zegt dat de buitendienst de opdracht heeft dit te signaleren en hij vraagt alle inwoners, die overbodige verkeersborden opmerken dit te melden via de e-mail aan het loket meldigingen.
 7. Punten die naar voren kwamen voor de verkiezingen zijn:
 • Handhaven en aanpakVernielingen
 • Transparantie gemeentelijke financiën
 • Duidelijk maken wat Leefbaar de afgelopen jaren heeft bereikt
 • Effiency
 • Infrastructuur

Voordat de voorzitter afsluit, vraagt zij medewerking voor de braderie op 1 juni aan de aanwezige aspirant leden. zijn 2 spontane aanmeldingen eveneens  attendeert zij op de Thema-avond van  29-05-2013 over bezuinigingen.
Het volgende “uurtje informatie uitwisselen” is op 12 juni,de zelfde tijd en de zelfde locatie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*