Verslag 6e “uurtje informatie uitwisselen”

Op woensdagavond 10-04-2013 heeft het  6e “uurtje informatie uitwisselen” plaatsgevonden.
Er waren totaal 17 aanwezigen, leden, fractieleden, de wethouder  en geïnteresseerden.
De op de agenda , die was aangepast met nieuwe inbreng voor de bijeenkomst, werden  onderstaande onderwerpen besproken.

 1. Veelheid van verkeersborden o.a. op de Oudelandselaan, de wethouder gaf aan het verder te onderzoeken en komt hier op een later stadium op terug.
 2. Gevraag werd er naar een bushalte  op de Boterdorpseweg dicht bij het gemeentehuis voornamelijk voor de ouderen die slecht ter been zijn; als men zo’n bushalte wil aanleggen brengt dat zeer veel kosten met zich mee. Niet alleen het aanleggen van de halte maar er moet dan ook een brug over het water komen. Als de rotonde klaar is een deel van de weg tweebaans en om daar veilig te kunnen oversteken zijn weer verkeerslichten nodig. Dan moet men toch nog steil naar boven lopen of met een trap. De wethouder attendeerde op de 3B bus die mensen voor de deur afzet en weer ophaalt.
 3. Over  de informatie avond OZB/WOZ op 26 maart waren de meningen verdeeld, de individuele burger had verwacht dat meer zijn eigen klachten behandeld zouden worden Dit was niet de bedoeling van de avond. Uit de discussie ontstond het idee om in het gemeentehuis, in de tijd van het uitkomen van de OZB aanslagen, een informatieloket open te stellen waar men met zijn vragen terecht kan. Leefbaar 3B heeft schriftelijke  vragen over de berekening van de WOZ bij het college neergelegd.
 4. Men vroeg, hoe het staat met het Bokken weitje aan de Boterdorpseweg, waarom dat daar weg moet. Daar zijn diverse redenen voor, maar het blijft daar tot het eind van het jaar.
 5. Hondenbeleid is een hot item omdat hondenpoep tot de grootste  ergernis is.  Bij de gemeente zijn zakjes verkrijgbaar, maar de meeste mensen gebruiken die niet. De mening is dat strenge handhaving de enige manier is om hier iets aan te  doen. Echter meer Boa’s inzetten kost de gemeente veel geld. De hondenbelasting is een belasting die voor het algemeen gebruikt wordt en niet voor het hondenbeleid. Een geopperd  idee is om de zakjes bij de hondenbezitters in de brievenbus te doen zodat men niet kan zeggen ik heb ze niet. Dat Boa’s zich zelf betalen door de boetes die zij uitschrijven is niet reëel. Zoals ook al vorig uurtje bleek voor het parkeerbeleid, wil de burger meer handhaving.
 6. Punten die naar voren kwamen voor de verkiezingen zijn:
 • Handhaven
 • Vernielingen
 • Transparantie gemeentelijke financiën
 • Duidelijk maken wat Leefbaar de afgelopen jaren heeft bereikt

     7.   De gemeentelijke financiën baren de burgers zorgen, men is bang voor   
            aantasting van de leefomgeving. Er is een beeld ontstaan van verspilling
           bij de overheid. Er wordt een duidelijk standpunt betreffende de
           bezuinigingen verwacht. De aanwezige leden zouden geraadpleegd 
           willen  worden  voor een goed overwogen besluit.
           Besloten wordt hierop  het volgende uurtje over verder te praten.

De voorzitter sluit af met te attenderen op belangrijke bijeenkomsten:
18-04-2013 informatie over de gemeentelijke financien via de webcast te volgen
07-05-2013 ALV
22-05-2013 thema avond
Volgende info-uurtje op 15 mei 2013

3 Comments

 1. Beste mensen,

  Dat boa’s zichzelf niet terug zouden betalen is geheel niet gesteld in het vragenuurtje. Dat was de mening van de wethouder van leefbaar, maar niet van de aanwezigen. Dit is onjuiste verslaglegging van het uurtje.

 2. Weergave gesprek over hondenpoep onjuist. Niemand heeft conclusie gemaakt dat boa’s financieren uit boetes niet reel zou zijn. Het tegendeel juist : 800 prenten per jaar zal ongeveer het omslagpunt zijn. Heeft dit te maken met dat er wat kritiek werd gegeven op het standpunt van de wethouder (van leefbaar 3b). Foei Leefbaar3b. Is dit hoe jullie met kritiek omgaan? Doen alsof het niet is geleverd?

  Hans Ouwens

 3. Ik vind de gehele verslaglegging nogal summier overkomen. Echt kritische opmerkingen vind ik niet terug. Het lijkt er op dat de verslaglegging zo wordt weergegeven opdat het voor het bestuur van Leefbaar 3-B naar buiten toe goed klopt. Echt jammer!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*