Verslag van het tweede “ uurtje informatie uitwisselen”

Verslag van het tweede “ uurtje informatie uitwisselen” tussen leden, bestuur, fractie en wethouder maandag 10 december. De agenda bevatte negen onderwerpen die vooraf zijn ingebracht.

 • Gemeentelijke nee/ ja sticker voor colportage/ deurverkoop ontwikkelen.
 • Hoe om te gaan met onvolledige berichtgeving van pers.
 • Oriëntatiecursus over politiek: Praat mee over uw gemeente.
 • Controle en handhaving vuurwerk afsteken ( winkelcentrum
  Bergschenhoek in weekend)
 • Burgerparticipatie en samenwerking gemeente met inwoners. Duidelijk geworden bij wijkschouw bomenbuurt Bleiswijk dat initiatieven door bewoners niet echt welkom zijn of dat er weinig mee gedaan wordt. Hoe kan dat verandert worden.
 • Strooibeleid bij gladheid
 • Snoeptenten bij scholengemeenschap, kat op het spek binden?
 • Voorbereiding wegomlegging
 • Boekje “De staat v/h Lokaalbestuur en het lot van Lansingerland”.

Bij de aanvang om 18.45 is onderstaande tiende punt ingebracht:

 • Aanbouw/ opbouw op bestaande huizen.

Zoals bij het eerste “üurtje informatie uitwisselen” is afgesproken, wordt door de aanwezigen de volgorde  bepaald voor de te bespreken onderwerpen.
Onderwerpen, die niet besproken worden, blijven op de agenda staan.  

Er zijn op 10 december 8 onderwerpen besproken. Zie onderstaande samenvatting

 1. Burgerparticipatie en samenwerking gemeente met inwoners.

De inbrenger van het onderwerp heeft de ervaring dat met initiatieven van bewoners niet veel wordt gedaan en dat initiatieven van burgers zelfs als lastig worden ervaren.
Dit bleek tijdens een wijkschouw, die onlangs in de bomenbuurt in Bleiswijk is gehouden.
De hulp die een bewoner aan de ambtenaren aanbood om bij het snoeien van bomen de andere bewoners hiervan op de hoogte te willen stellen zodat zij hun auto elders zouden parkeren, werd afgedaan als niet nodig en moeilijk om het snoeien van te voren door te geven aan deze bewoonster. Dat men voor het snoeiwerk diverse keren terug is moeten komen omdat er geparkeerde auto’s op de locatie stonden vond de bewoonster jammer.
De wil om met elkaar samen te werken zou de efficiëntie ten goede komen.
Er waren nog meerdere voorbeelden, zoals ook het aanbod van het schoonhouden van
een pleintje door de inwoners. De wethouder gaf aan dat van een wijkschouw en de onderwerpen die daarbij besproken worden een verslag wordt gemaakt.
De wethouder gaf aan dat bij het ontbreken van voorstellen of aangeboden hulp de inwoners dit kunnen aangeven zodat deze zaken alsnog in het verslag worden opgenomen. Door een compleet verslag kan de wethouder van alles kennis nemen en
hier aandacht aan geven. Tevens zal hij de genoemde voorbeelden opnemen met de wijkcoördinator. Burgerparticipatie is van belang in onze gemeente maar er moet nog veel gebeuren voordat dit begrip echt ingeburgerd is. Om de burgerparticipatie beter te stroomlijnen is sinds kort een aparte ambtenaar aangesteld, waar de burger initiatieven of plannen mee kan bespreken om tot een uitwerking te komen. Deze ambtenaar zorgt dat de initiatieven van burgers bij de juiste afdeling komen en houdt omtrent de verwerking ook verder de vinger aan de pols.   

 1. Gemeentelijke nee/ ja sticker voor colportage/ deurverkoop ontwikkelen.

De aanwezigen vonden het ontwikkelen van een dergelijke sticker door de gemeente onnodig en een verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. Iedereen kan zelf bepalen of je aan de deur een tekst plaatst zoals “geen verkoop aan de deur”’.

 1. Hoe om te gaan met onvolledige berichtgeving van pers.

De inbrenger van dit onderwerp heeft in een artikel in de krant over een brand in Bleiswijk, die enige tijd geleden heeft plaats gevonden, informatie over de Bleiswijkse brandweer gemist.
Het advies dat hieromtrent werd gegeven aan de inbrenger is dat in zo’n geval een ingezonden stukje in deze krant op zijn plaats zou zijn om ze te wijzen op het hiaat. 

 1. Controle en handhaving vuurwerk afsteken.
  ( winkelcentrum Bergschenhoek in weekend)

Dit onderwerp geld eigenlijk voor veel meer locaties in de gemeenten. Het afsteken van vuurwerk is verboden en mag alleen op oudejaarsdag en dan nog tussen vastgestelde uren. Het handhaven is moeilijk maar er wordt wel scherper op overtredingen gelet in deze tijd. Bij gevaar is het alarmnummer 112 van toepassing en bij overlast kan
0900 8844 gebeld worden. Ook kan de klacht bij de wijkcoördinator of wijkagent aangemeld worden.

 1. Strooibeleid bij gladheid

Over het strooibeleid van de gemeente wordt opgemerkt dat er zo vroeg al gestrooid wordt zonder dat het glad is of voordat er sneeuw ligt.
De wethouder deelt mee dat preventief strooien effectiever is dan wanneer het al glad is of voordat er sneeuw ligt. Op de site van Lansingerland kan je lezen over het strooibeleid. In principe wordt er alleen op doorgaande wegen gestrooid.
De inwoners kunnen strooizout halen bij de gemeentewerf in Berkel en op diverse andere punten, ook deze staan vermeld op www.Lansingerland.nl

 1. Voorbereiding wegomlegging

De Sterrenweg heeft duidelijk gemaakt dat er beter gecoördineerd moet worden binnen de afdelingen om problemen te voorkomen. Er gaan verschillende afdelingen over en dit moet in de toekomst beter op elkaar afgestemd worden.
Vooraf moeten er afspraken over de totale aanpak van wegomleggingen gemaakt worden. De Wethouder geeft als voorbeeld van het betrekken van de verschillende afdelingen de thans op handen zijnde sloop van het oude gemeentehuis in Berkel. Er komt een inloopavond waarop bewoners worden geïnformeerd. Er zal rekening gehouden moeten worden met de bewoners voor wat betreft de puin afvoer en hoe deze te regelen.
Projectbeheer moet goed met de andere afdelingen overleggen maar ook het college moet hierin blijven sturen. Het is duidelijk dat er van de gemaakte fouten ook echt geleerd moet worden en dat dit uiteindelijk tot verbetering moet leiden.

 1. Oriëntatiecursus over politiek: Praat mee over uw gemeente.

Dit onderwerp is door de voorzitter op de agenda gezet. Er zijn al een aantal gemeenten
die voor de gemeenteverkiezingen 2014 een politieke cursus geven aan belangstellende inwoners. Deze cursus bestaat uit 4-5 avonden waarin de inwoners verteld wordt wat de gemeentelijke politiek omvat, waar en hoe inwoners hun invloed kunnen aanwenden en wat het raadswerk inhoud. De cursus is algemeen en heeft dus geen politieke voorkeur.
De politieke partijen kunnen na afloop van de cursusavonden wel kennis maken met de geïnteresseerde inwoners, die de cursus volgen en kijken of er mogelijk toekomstige raadsleden voor hun partij te winnen zijn of dat deze geïnteresseerde op een andere manier hun politieke partij willen ondersteunen. De opzet is echter om de inwoner meer bij de politiek te betrekken. Leefbaar 3B heeft aan de gemeente het voorstel gedaan om   een dergelijke cursus voor de inwoners te geven. Als deze cursus niet door de gemeente wordt gegeven, zal Leefbaar 3B in het voorjaar 2013 een dergelijke cursus voor geïnteresseerde geven. Wij houden de inwoners van Lansingerland hiervan op de hoogte.

 1. Boekje “De staat v/h Lokaalbestuur en het lot van Lansingerland”

De aanmelder van het onderwerp wilde alleen weten of dit boekje bij de aanwezigen bekend was en of iemand het al gelezen had. Het is verder als kennisgeving aangenomen.

Precies om 19.45 is de bijeenkomst door de voorzitter gesloten. Zij nodigde iedereen uit
om bij het volgende “uurtje informatie uitwisselen”  dat gepland staat op woensdag 16 januari ook andere geïnteresseerde mee te nemen en hoopt dat het “uurtje informatie uitwisselen” de communicatie met alle inwoners opgang brengt, dus ook niet leden zijn van harte welkom.
Twee onderwerpen blijven op de agenda staan voor woensdag 16 januari.

 • Snoeptenten bij scholengemeenschap, kat op het spek binden?
 • Aanbouw/ opbouw op bestaande huizen.

Nieuwe onderwerpen kunnen weer  telefonisch opgeven worden   bij de voorzitter
Cheryta Buijs 06 14 789 383 of per e-mail info@leefbaar3b.nl

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*