Vaststelling bestemmingsplan “De Hoefslag” in raad van januari

In de commissie Ruimte van 10 december heeft wethouder Henk de Paepe besloten het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan “De Hoefslag” aan te houden tot de raad op 31 januari 2013. Aanleiding hiertoe was de bezorgdheid van de woordvoerder van Leefbaar 3B Cheryta Buijs over het schrappen van de locatie Lidl uit het nieuwe bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan “De Hoefslag 2012” moet het verouderde bestemmingsplan uit 2002 vervangen. Bestemmingplannen dienen om de 10 jaar geactualiseerd te worden. Hiertoe wordt het bestemmingsplan aangepast aan de huidige situatie en zonder nieuwe mogelijkheden. Een actualisatie met een conserverend karakter zoals dat zo mooi heet.

In het bestemmingsplan 2002 is de locatie van Lidl bestemd voor detailhandel. Op 18 februari 2010 heeft de Raad de Structuurvisie Lansingerland vastgesteld, waarin het ruimtelijke beleid voor de toekomst is opgenomen. Het behoud en herstellen van waardevolle dorpslinten en het behoud van de dorpskernen door concentratie van detailhandel en horeca in de bestaande dorpscentra wordt hierin genoemd.

Op 2 februari 2012 heeft de gemeenteraad het voorstel van het college om aan Lidl een uitbreiding toe te staan van 54 extra parkeerplaatsen aan het dorpslint Hoefweg te Bleiswijk verworpen en een amendement vastgesteld waarin het college een nieuw voorstel binnen één jaar voor te bereiden dat meer recht doet aan de vastgestelde structuurvisie. De Lidl heeft op 3 februari 2012, nog voor het publiceren van het amendement, een bouwaanvraag ingediend voor een 2e winkel met parkeerplaatsen op het perceel, waar zij eerder de 54 parkeerplaatsen voor heeft aangevraagd. Tevens heeft Lidl op 4 april 2012 beroep bij de Raad van State aangetekend tegen het besluit dat de gemeenteraad op 2 februari heeft genomen. De uitspraak van de Raad van State hierover kan medio januari verwacht worden. De bouwaanvraag is op verzoek van Lidl opgeschort tot 1 januari 2013. Het college is met Lidl in gesprek over een oplossing voor dit gebied, die voor alle partijen acceptabel is en de wethouder hoopt medio januari de commissie Ruimte hierover te informeren. Ondanks dat de wethouder aangaf dat het niet opnemen van de locatie Lidl in het nieuwe bestemmingsplan geen enkele consequentie zou hebben voor beslissingen in de toekomst, bleef de bezorgdheid bij de fracties aanwezig.

Cheryta Buijs wilde van de wethouder schriftelijk de juridisch onderbouwde waterdichte informatie ontvangen dat het niet opnemen van de locatie Lidl in het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheid uitsluit dat Lidl alsnog wordt toegestaan het aantal parkeerplaatsen met de huidige 53 tot 107 plaatsen uit te breiden en de daarbij samenhangende forse uitbreiding van het winkeloppervlakte met 747 m2 te kunnen doen. Het lint zou hierdoor onherstelbaar worden beschadigd en het behoud van de dorpskernen waarbij concentratie van detailhandel en horeca de bestaande structuur moet versterken zou hier evenmin mee gediend zijn.

In de commissie Ruimte van 16 januari wordt dit onderwerp met de beloofde nieuwe gegevens opnieuw behandeld voor de raad van 31 januari 2013.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*