Bewonersbijeenkomst Hoogheemraadschap in Bleiswijk

“De kwestie heeft onze belangstelling omdat we er als gemeente ook belang bij hebben en we achter de belangen van onze inwoners staan. Tegelijkertijd hebben we begrip voor de situatie van het Hoogheemraadschap en twijfelen we niet aan de goede wil om in goed overleg tot oplossingen te komen.” Het waren de slotwoorden van Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe aan het eind van een door de wethouder georganiseerde bijeenkomst die hem een instemmend applaus opleverde en maakte een eind aan een discussie waarin emoties en verontwaardiging van inwoners en het aanbieden van excuses door het Hoogheemraadschap elkaar in hoog tempo afwisselden.

Zowel de aanpak door het Hoogheemraadschap van het voornemen tot ophogen van in Bleiswijk gelegen wateroevers als de wijze van communicatie waren voor de bewoners verre van acceptabel en getuigden van een beleid dat niet meer past bij deze tijd. De partijen in dit conflict vonden elkaar met het voorlopig stil leggen van de voortgang van het project en de afspraak dat een projectgroep zal worden geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, gemeente en (niet ambtenaren) maar bestuurders van het Hoogheemraadschap.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*