Leefbaar 3B dwingt wijzigingen Bomenverordening af

Bij de behandeling van de Boomverordening in de raad van 26 april is de inzet van Leefbaar 3B gericht geweest op een goede communicatie naar de private eigenaar wanneer een kapvergunning door derden, de bestuursorganen met een publieke taak, wordt aangevraagd. Hiervoor heeft de woordvoerder Cheryta Buijs namens Leefbaar 3B een wijzigingsvoorstel ingediend. Door het toevoegen van een nieuw artikel waarin de nadruk wordt gelegd op een goede communicatie met de burger. Het wijzigingsvoorstel is met grote meerderheid aangenomen. Het CDA heeft als enige partij tegen het amendement gestemd.

Het wijzigingsvoorstel houdt in, dat wanneer de overheid een kapvergunning aanvraagt voor een boom op een particulier terrein hierover de particuliere eigenaar van de boom wordt geïnformeerd, zodat deze eventueel bezwaar kan maken.

Ook is een door Leefbaar 3B ingediend amendement aangenomen om de deregulering naar de burger te vergroten. In artikel 3 lid 3 is de oppervlakte van een tuin inclusief huis van200 m2vergroot naar 350m2 waarvoor geen kapvergunning nodig is. Leefbaar vindt dat je recht hebt om de boom die jezelf plant ook zelf te mogen kappen als dit voor je tuinbeleving beter uitkomt. Iemand die een huis met een tuin koopt zou de inrichting van de tuin zelf moeten kunnen bepalen inclusief de boom die niet gewenst is. De afmeting is nog dermate klein dat de woordvoerder van Leefbaar 3B niet bang is dat de beeldvorming van een gebied of straat hier onder te lijden zal hebben.

Een door GroenLinks ingediend amendement, dat de bomenkap van publieke bomen wat meer beperkt, kreeg ook een raadsmeerderheid. Voor bomen vanaf een omtrek van 30 cmgemeten 130 cmboven de grond dient de gemeente een kapvergunning aan te vragen. Voor particulieren is dit bij 65 cmomtrek en dan alleen in tuinen groter dan 350 m2. De fractie van Leefbaar 3B heeft voor dit amendement gestemd.

Een amendement van de ChristenUnie over het verplaatsen van langzaam groeiende publieke bomen kreeg onvoldoende steun en haalde het niet. De kosten van het verplaatsen van bomen zijn hoog en er is een kans dat de boom dit herplaatsen niet overleeft. Leefbaar 3B vindt dat in deze economische moeilijke tijd het onverantwoord is om hiervoor uitgaven te doen. Bij een zwaarwegend geval kan altijd een krediet aan de raad gevraagd worden voor het verplaatsen, maar het regelen in de Bomenverordening gaat veel fracties te ver.

De motie van GroenLinks waarin deze partij voorstelde om bij de kap van publieke bomen, naast het gebruikelijke publiceren, de boom waarover het gaat een markering van de gemeente krijgt, zodat voor alle burgers het duidelijk is over welke boom of bomen het gaat is eveneens aangenomen. Cheryta Buijs van Leefbaar 3B had over de uitvoering wel wat twijfels, evenals de mogelijkheid dat onverlaten met deze markering wat doen waardoor de gewenste duidelijkheid vervalt. Toch besloot de fractie van Leefbaar 3B in te stemmen met deze motie en vroeg de wethouder hierop na een periode van 2 jaar een evaluatie mee te laten lopen met de evaluatie die het CDA heeft gevraagd over de totale Bomenverordening.

Na veel discussie is de Bomenverordening aangenomen met drie amendementen en een motie. Het CDA stemde tegen de Bomenverordening hetgeen voor Leefbaar 3B onbegrijpelijk is. Na de vergadering is dit gevraagd aan de woordvoerder van het CDA en het bleek dat juist de motie over de communicatie het punt was waarop het CDA niet wilde meegaan. Cheryta Buijs begrijpt het nog steeds niet, maar het staat iedere fractie vrij zijn standpunt te bepalen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*