WMO kosten rijzen de pan uit.

Op een wel heel laat moment wordt de raad geconfronteerd met forse overschrijdingen op het budget dat was gereserveerd voor uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Zowel huidige situatie als de uitgavenprognoses voor de komende jaren zijn van dien aard dat snel ingrijpen noodzakelijk is.
Het College heeft weliswaar een aantal voorstellen gedaan om dat te bewerkstelligen maar wel gebaseerd op termen als “misschien”, “te onderzoeken valt”, “te overwegen is”. 
Dit onnodig vooruitschuiven was een van de kritiekpunten die Leefbaar 3B bij monde van Kees Heugens bij de behandeling van de voorstellen in de commissie Samenleving naar voren bracht.

Naar het oordeel van de fractie moeten eigen bijdragen omhoog, contracten scherper worden ingekocht, de toekennings criteria worden bijgesteld. Het voornemen van het College om de bijdragen van gebruikers van WMO voorzieningen voortaan vast te stellen op basis van inkomen wijst de fractie af.
De inkomenspolitiek wordt vastgesteld door “den Haag” en niet door een gemeente en als we hier bij de WMO van afwijken is de hoogte van de reinigingsrechten het volgende toevluchtsoord bij gemeentelijke financiële tekorten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*