WMO van recht naar voorziening

Onder de mom dat het voor de uitvoering van de wet beter is, worden de laatste jaren een aantal wettelijke regelingen door het Rijk aan de gemeenten over gedragen. Dat men er tegelijkertijd van uitgaat dat de gemeenten het daarvoor met minder geld kunnen doen is een niet uitgesproken reden. Gevolg is dat overal en dus ook in Lansingerland de uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de pan uit rijzen en op een verantwoorde wijze niet meer zijn op te brengen. Het collegevoorstel om fors te bezuinigen door de soepelheid van de bestaande verordening te verlaten en aspecten als eigen verantwoordelijkheid, mate van redelijkheid van de aanvraag en de eventuele aanwezigheid van alternatieve oplossing meer gewicht te geven, heeft dan ook de steun van alle raadsfracties gekregen.

Leefbaar 3B woordvoerder Kees Heugens wees er in zijn bijdrage aan de discussie op dat dat ten dele te betreuren valt, maar ook een eind maakt aan soms wel een doorgeslagen wettelijke regeling, waarin we er als samenleving aan gewend zijn geraakt om alle persoonlijke ongemakken op het bordje van de overheid te leggen en nu toe gaan naar de basisgedachte dat maatschappelijk verdrinking moet worden voorkomen maar wel mag worden verwacht dat iedereen leert te zwemmen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*