Bomenkap Merenweg wordt heroverwogen

Begin augustus was Jan Pieter Blonk namens Leefbaar 3B bij de schouw over de essentaksterfte aan de Merenweg in Bleiswijk. Zo’n twintigtal inwoners kregen zeer informatieve info van onderzoeksbureau Terra Nostra. Zij gaven aan dat het vergelijken van de essentaksterfte aan de Merenweg met essentaksterfte in bos-/parkgebieden (overgrote deel van het Recreatieschap Rottemeren) niet reëel is.

Staatsbosbeheer gaf aan dat langs de Merenweg in 2020 geen kap plaatsvindt. Er komt nader overleg tussen actiegroep en Staatsbosbeheer over vervolgstappen voordat het Recreatieschap Rottemeren een besluit neemt over de essen langs de Merenweg. lees meer

Verder gaf Frans van der Meer (accountmanager Rottemeren/Staatsbosbeheer) aan dat het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft besloten het rapport van Wageningen University & Research (WUR) over het “Planmatig beheer Bos en aanpak essentaksterfte” over te nemen. Dat betekent dat de kap in het Lage Bergse Bos binnenkort weer begint. Echter essen die mogelijk nog een kans hebben om te herstellen worden ontzien als deze verder dan 25 m van een pad af staan. Ook gaat bij het kappen veel voorzichtiger worden omgegaan met het lage struikgewas. De WUR gaf aan dat het plan van Aanpak “Planmatig beheer Bos en aanpak essentaksterfte” een verantwoorde keuze is van het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*