Essentaksterfte in Recreatieschap Rottemeren

Afgelopen week is de raad van Lansingerland geïnformeerd over de essentaksterfte in het Recreatieschap Rottemeren. Deze door een schimmel veroorzaakte ziekte heeft zich vanaf begin jaren negentig vanuit Polen over geheel Europa verspreid. In 2008 is de ziekte voor het eerst in Nederland waargenomen.

Nadat het beeld eerst wisselde over de jaren, is de situatie de afgelopen jaren sterk verslechterd. Het is een agressieve ziekte waarvan de essen meestal niet meer kunnen herstellen. Uit een inventarisatie afgelopen zomer in het Recreatieschap Rottemeren is gebleken dat ongeveer 34% van de essen in de gebieden van het Recreatieschap Rottemeren matig en 47% zwaar is aangetast. De verwachting is dat 90% van de essen sterft. lees meer

Zo’n 20% van alle bomen in het Recreatiegebied zijn essen. De zieke bomen zullen voor een deel verwijderd gaan worden. Zwakke bomen vormen vooral langs wegen en paden een gevaar voor mensen omdat ze makkelijk om kunnen vallen. Zodra er gevaar is voor mensen worden die bomen gekapt. De beheerder Staatsbosbeheer heeft ervaring in andere bossen hoe om te gaan met deze ziekte en past dit nu ook toe in het Rottemerengebied. Heel veel essen zullen noodgedwongen gekapt moeten worden.

Het volgende speelt ook een prominente rol. De meeste bossen in de gebieden van het Recreatieschap Rottemeren zijn in een relatief korte periode in de jaren 80 van de vorige eeuw aangelegd. Door de veelal voedselrijke gronden waarop ze zijn aangeplant en het hoge aandeel populier, is de ontwikkeling van deze bossen snel gegaan en ontstaan nu problemen met betrekking tot stabiliteit en kwaliteit. Een derde van alle bomen in Recreatieschap Rottemeren is populier. Om ervoor te zorgen dat de bossen kunnen doorontwikkelen tot gevarieerde en rijk gestructureerde bossen is een planmatige aanpak van de uitvoering van het beheer nodig en zullen de komende jaren ook heel wat populieren moeten worden gekapt omdat ze aan het eind van hun levensduur zijn.

Kortom, de ziekte van de essen en de grote hoeveelheid oude populieren maken het beheer er de komende vijf jaar niet gemakkelijker op, want kaalslag wil niemand. Bossen herstellen zich zelf, dat is bekend maar het zal nodig zijn de bossen in het Recreatieschap Rottemeren toch een handje te helpen met herplanten van bomen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*