Geld voor burgerinitiatieven

In een speciale feestelijke raadsvergadering op 31 oktober werden de vier prijswinnaars van het Lansingerlands Initiatief door burgemeester Pieter van de Stadt bekendgemaakt.

Herbouw Tol ’t Meerhek krijgt € 18.250

Veel van cultuurhistorische waarde in Lansingerland is in de loop der jaren verdwenen. Met het initiatief van de herbouw van Tol ’t Meerhek wordt in de Groenzoom weer iets van de historie weer zichtbaar gemaakt. De gemeenteraad waardeert het historische karakter van dit initiatief en is onder de indruk van de wijze waarop het initiatief is uitgewerkt en voorbereid. De kosten voor de realisatie van de herbouw van Tol ’t Meerhek zijn fors en er ligt hoe dan ook een niet eenvoudige taak voor de initiatiefnemer om de benodigde financiën te vergaren.

Het Labyrint krijgt € 7.000

Geen doolhof om in te verdwalen, maar een weg die de wandelaar telkens kan verbazen. Een labyrint van lijnen op de grond, dat groot en klein uitnodigt speels of serieus dit pad te volgen en aanzet tot nadenken. De gemeenteraad vindt het initiatief om een labyrint in het Annie M.G. Schmidtpark te realiseren creatief, speels, artistiek en sympathiek. Het spirituele, bezinnende element spreekt de raad erg aan en het plan is goed uitgewerkt.

LansingerZon, voor het onderdeel oprichten energiebank, krijgt € 4.250

Met het initiatief “Lansinger Energiebank” worden inwoners geholpen die zelf niet de financiële mogelijkheid hebben om hun energierekening te verlagen of zelfs te betalen. De Lansinger Energiebank wil de energie die nodig is voor deze huishoudens duurzaam en lokaal opwekken via hun zonprojecten. Zo wordt duurzame energie voor iedereen toegankelijk. Want de zon is van ons allemaal! De gemeenteraad vindt het initiatief van de Energiebank erg leuk, sympathiek en innovatief. Het heeft oog voor de kwetsbaren in onze gemeente en draagt bij aan het belangrijke thema van duurzaamheid. Wel zijn er nog wat onduidelijkheden rondom de concrete uitvoering en dient het plan op enkele onderdelen nog verder uitgewerkt te worden.

Het Zangfietspad krijgt € 500

Ongegeneerd zingen terwijl je over de Landscheiding fietst. Het initiatief om een zangfietspad in Lansingerland te realiseren tovert een glimlach op de gezichten van de raadsleden. De gemeenteraad vindt het zangfietspad een ludiek idee met een positieve uitstraling en dat ook nog eens makkelijk uitvoerbaar is. Ook de keuze voor de Landscheiding, die door zowel Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk loopt, wordt gewaardeerd. Al wordt Bleiswijk alleen in het buitengebied aangedaan.

Nieuwe manier om een burgerinitiatief in te dienen

Er is een nieuwe manier gekomen om burgerinitiatieven in te dienen. Geïnteresseerden hadden tot 6 maart de tijd een initiatief in te dienen om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingsbedrag van maximaal 50% van het benodigde budget. In totaal is door de raad € 30.000 beschikbaar gesteld om te verdelen over één of meer burgerinitiatieven.

Op 9 maart hebben negen indieners van een burgerinitiatief een pitch over hun idee gehouden voor de gemeenteraad. Daarvan is een opname gemaakt. Met die opname is in september een publiekscampagne gestart, waarbij inwoners konden stemmen op de initiatieven. Dit is in grote getale gedaan. Ondertussen heeft het college getoetst op de criteria: haalbaarheid, kosten, juridische aspecten en financiering. Tenslotte heeft een jury bestaande uit raadsleden de raad een voorstel gedaan om deze vier burgerinitiatieven een aanmoedigingsprijs toe te kennen.

 

 

 

 

 

 

Edit this page

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*