Veel bomenkap in Recreatieschap Rottemeren

Er is veel onrust over de enorme hoeveelheid bomen die gekapt worden in het Recreatieschap Rottemeren. Aan de rand van het Recreatieschap tegen de grens met Rotterdam aan zijn inmiddels alle bomen gekapt omdat daar de tunnel van het nieuwe rijksweggedeelte A16 Rotterdam komt (verbinding tussen A13 en A16). Maar dat ook elders in het Recreatieschap zoveel bomen gekapt zijn leidt tot begrijpelijke weerstand. lees meer

Probleem is de Essentaksterfte, niet alleen in onze gemeente maar in heel Nederland. Ongeveer 90% van de essen zijn ziek en zijn niet te redden. Zij worden gekapt omdat er gevaar voor wandelaars in het Recreatieschap is. Ook veel andere bomen zijn of worden nog gekapt. Dat zijn met name populieren en dat heeft te maken het feit dat er heel veel achterstallig onderhoud is en nu in de periode 2018-2021 dit wordt ingehaald. Veiligheid en een gezond bos zijn leidraad voor het bestuur van het Recreatieschap en de beheerder Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft in de raadzaal van Lansingerland gereageerd op de landelijke kritiek dat zij te veel kappen vanwege contracten die zij hebben om voldoende hout te leveren voor biocentrales. Er wordt in het Recreatieschap niet extra gekapt en de verkoop van het hout is voor het Recreatieschap, gaf de heer Van der Meer van Staatsbosbeheer aan.

Er loopt op internet een petitie “Stop de bomenkap Limiettocht en Merenweg”. Deze petitie gaat over een klein gedeelte van het Recreatiegebied. De strook groen langs de Limiettocht in het kassengebied tussen Bleiswijk en Bergschenhoek waar erg veel achterstallig onderhoud is en de bomenrij langs de Merenweg in Bleiswijk, een van de toegangswegen tot het Recreatieschap. Wethouder Fortuyn (Leefbaar 3B) heeft op verzoek van commissielid Van Harn (CDA) aangegeven langs de Merenweg een schouw te zullen organiseren en dan te zien of er minder bomen gekapt kunnen worden. Aan de schouw zullen gemeente, Staatsbosbeheer, Rotta en belangstellende inwoners deelnemen.

Op de vraag aan het college of deze bomenkap in overeenstemming is met de Nota “Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte” opgesteld door het Recreatieschap Rottemeren en op 7 november 2017 gepresenteerd aan de raad, is het antwoord ja. “Wij, de raad, hadden de huidige situatie kunnen en moeten weten”, gaf raadslid Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) aan. Had de raad met kennis van nu anders gereageerd in november 2017? Waarschijnlijk niet.

Er zijn heel veel communicatie mogelijkheden geweest met en voor inwoners, maar blijkbaar is dat niet voldoende geweest. Met name de communicatie via FB door Recreatieschap en college is er niet geweest, terwijl juist op de sociale media nog al wat inwoners hun onbegrip hebben aangegeven. Ik denk dat het college en het Recreatieschap in dit soort gevallen veel meer gebruik moet gaan maken van de sociale media.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*