Initiatiefraadsvoorstel Leefbaar 3B aangenomen

De afgelopen weken is al veel gesproken en geschreven over het initiatiefvoorstel “Afvalscheiding Loont” dat door Marjolein Gielis namens Leefbaar 3B is ingediend. Afgelopen donderdag heeft een grote meerderheid van de raad zich uitgesproken vóór de uitvoering van dit plan! Daar is Leefbaar 3B heel blij mee. Jammer was het dat de fracties van het CDA en GroenLinks tegen dit voorstel hebben gestemd.

In Lansingerland wordt bijna 40% van het restafval gescheiden. We streven naar een percentage van 65% binnen nu en twee jaar. Om dat verschil van 25% te overbruggen is gedragsverandering noodzakelijk en daarom is het initiatiefvoorstel gebaseerd op het belonen en stimuleren van een andere manier om met afval om te gaan.

Om te onderzoeken hoe we in Lansingerland op deze wijze kunnen gaan werken is wel een haalbaarheidsonderzoek nodig, om te bezien hoe we een en ander praktisch kunnen organiseren. Denk aan vragen als: “Waar komen de brengstations?”; “Hoe wordt er over de nieuwe manier gecommuniceerd?” en, heel belangrijk “Hoe voorkomen we dat we al bestaande en goedlopende trajecten in Lansingerland niet belemmeren?” Bij dit laatste wordt bedoeld het proces van papierinzameling dat al erg goed geregeld is in Lansingerland.

Voor het haalbaarheidsonderzoek is nu een eenmalig bedrag nodig van circa € 30.000. Met de uitvoering van het plan kan dat geld ruimschoots terugverdiend worden, bijvoorbeeld omdat we beter kunnen aanbesteden. De kosten gaan immers voor de baten uit. Wij zien uit naar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek!

Marjolein Gielis gefeliciteerd met het aannemen van het initiatiefraadsvoorstel “Afvalscheiding Loont”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*