A13/A16

Leefbaar 3B heeft bij monde van fractievoorzitter Jan Pieter Blonk, die de wegens ziekte afwezige woordvoerder Hans Dirkzwager verving, onder voorbehoud ingestemd met het advies over bestuurlijke principeafspraken betreffende de voorkeursvariant wegverbinding A13/A16.

De fractie van Leefbaar 3B realiseert zich heel goed dat het verkeerstechnisch noodzaak is dat er een verbinding A13/A16 moet komen. Ook voor de verkeersafwikkeling in onze gemeente is dat van belang. Over de inpassing van de weg valt heel wat te zeggen. Verschillende varianten vanuit het ministerie zijn inmiddels de revue gepasseerd, evenals de Portway varianten van collega raadslid Willem Bos uit Zoetermeer.

De Portway variant geeft een enorme belasting van de Provinciale en lokale wegen in en rond Lansingerland. Gaat dwars door bedrijvenpark Weg en Land in Bergschenhoek als een verlenging van de Boterdorpseweg en daarna een landtunnel schuin door het Lage Bergse Bos richting de Rotte. Duidelijk dat Bos adviseur is van een bewonersgroep uit Hillegersberg en met z’n variant problemen wegschuift richting Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek.

In de variant van het ministerie die nu voorligt moeten verbeteringen worden aangebracht en die worden ook aangegeven in de brief die vanuit de gemeente Lansingerland aan de voorzitter van de bestuurlijke afstemgroep A13/A16 wordt verstuurd.

  • Over het gehele traject mag de geluid niet toenemen ten opzichte van de huidige situatie, waarbij ook ingegaan wordt op geluidscumulatie met Vliegveld, HSL en N209. Als dat wel zo is, moet al bij het ontwerp rekening gehouden worden met adequate geluiddempende, geluidabsorberende en geluidtegenhoudende voorzieningen;
  • Als door inpassing van de A13/A16 extra geluidhinder of cumulatie van geluid optreedt, dat zal leiden tot verdere aantasting van het woon- en leefklimaat, zal Lansingerland niet instemmen met de aanleg van de A13/A16;
  • Geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
  • Doortrekking van de tunnel van Bergweg Zuid tot bij de HSL;
  • De landtunnel in het Lage Bergse Bos enige meters lager leggen;
  • Als tot tolheffing wordt besloten, wat Leefbaar 3B geen goede zaak vindt, dan in ieder geval geen tolheffing voor lokaal verkeer van Lansingerland naar Hillegersberg, Schiebroek en Overschie, ook al moet het gebruik gemaakt worden van de A13/A16.

Aan het einde de brief van de gemeente Lansingerland aan de voorzitter van de bestuurlijke afstemgroep A13/A16, wordt klip en klaar aangegeven dat in de fase van Ontwerp Tracébesluit de in de brief genoemde zaken zorgvuldig moeten worden uitgewerkt, zodat het voorkeurstracé voldoet aan de genoemde randvoorwaarden. Dan zal de voor het eerst door Leefbaar Bergschenhoek gebruikte slogan “Niet horen, niet zien en niet ruiken” naar inschatting voor 90% worden bereikt. De gemeenteraad van Rotterdam heeft op nagenoeg dezelfde wijze voorbehoud gemaakt, mede ook dankzij intensief overleg tussen Lansingerland en Rotterdam.

De fractie van Leefbaar 3B is van mening dat indien voor de aanpassingsverzoeken van onze gemeente en de gemeente Rotterdam onvoldoende geld is, dat dan de nieuwe verbindingsweg A13/A16 nu niet aangelegd moet worden, maar later in financieel-economisch betere tijden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*