Project Zeeheldenbuurt Bleiswijk herstart.

Het is al weer 2 jaar geleden dat er in de Bleiswijkse Zeeheldenbuurt door de gemeente een project tot verbetering werd gestart met de bedoeling dat vooral samen met de bewoners te realiseren. Bijeenkomsten werden gelegd, werkgroepen gevormd en iedereen ging ijverig aan de slag en het resultaat daarvan werd neergelegd in rapporten die op gemeentelijke bureau’s terecht kwamen of, beter gezegd, in gemeentelijke bureauladen. Niemand heeft er meer iets van vernomen, zowel van de plannen als van wat er met die rapporten is gedaan. De kwestie werd weer actueel toen de gemeente op grote schaal bomen in de wijk ging rooien. Bewoners protesteerden bij de fractie met de mededeling dat destijds was afgesproken dat eerst overleg zou worden gevoerd voor dergelijke werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Kees Heugens stelde schriftelijke vragen en zie daar: afgelopen maandag werd een nieuwe bijeenkomst met de buurtbewoners gehouden, waar zo’n 40 bewoners aanwezig waren. Een goede gelegenheid om stoom af te blazen en met nieuw vertrouwen de draad weer op te pakken. Wanneer er nu niet wordt doorgepakt is daarmee alles gedaan om de burgerparticipatie voor goed de grond in te boren. We hebben er echter alle vertrouwen in dat de huidige (Leefbaar) wethouder er alles aan zal doen om dat te voorkomen en de fractie zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*