Ideeënavond braakliggende terreinen geslaagd.

Er ligt door de economische situatie te veel en te lang bouwgrond braak in Lansingerland. Om een aanzet te geven voor verbetering van de situatie organiseerden D66 en Leefbaar 3B een ideeënavond op vrijdag 16 maart 2012. Ongeveer 45 geïnteresseerden kwamen daarvoor naar de aula van Wolfert Pro in Bergschenhoek.
De opening was voor de heer Van Tuijl van Temp. Architecture, die liet zien hoe men in Amsterdam op een creatieve wijze nog zo veel mogelijk profijt trekt van de braakliggende terreinen. Daarna presenteerde de heer Van Gilst de aanpak van NNRGY Crops Holland die op tijdelijk beschikbare grond gewassen teelt met een hoge energieopbrengst.

Vervolgens werden de  ideeën gepresenteerd die door inwoners waren ingeleverd. Een panel bestaande uit Erik Batenburg (aannemingsbedrijf Batenburg), Ies Bos (LTO Glaskracht Noord), Jan Droogers (aannemingsbedrijf Ledro) en Frans Weterings (3B Wonen) gaf commentaar op hetgeen was gepresenteerd en bracht ook zelf nog enkele suggesties in.

Tenslotte werden de ingebrachte ideeën door de gemeenteraadsleden Michiel Muis (D66) en Henk Meester (Leefbaar 3B) aangeboden aan wethouder Werner ten Kate.
De presentaties werden met verve aan elkaar gepraat door Ineke den Heijer.

Overzicht ingediende ideeën en initiatieven naar aanleiding van de oproep braakliggende gronden in de gemeente Lansingerland 

Contactpersonen van de  ideeën voor braakliggende terreinen  met nadere informatie:
1.Mirella van den Hooven Berkel en Rodenrijs ferrypak@gmail.com 
-ruime Kinderboerderij
-(natuur) speeltuin, waarbij ook aan de peuters wordt gedacht. Met bankjes voor ouders.
-hondenpark waar men de honden uit kan laten en waar ze los kunnen rennen evt met zwemplas en bankjes.
– tienerpark met o.a. Skatepark, basketbalveld, bankjes etc. Ideeën kunnen gecombineerd en daarbij een kleine cafetaria voor snacks, drankjes en lunch, en toilet met babycare.

2.Joeke Nijboer Hoofd afdeling Diervoeding Blijdorp pcn@ntservices.nl
– Wilgenteelt voor voeding dieren uit Diergaarde Blijdorp.
  De diergaarde voert aan dieren zoals giraffes en okapi’s veel wilgenblad.
  Het   verkrijgen van grote hoeveelheid blad is vooral gedurende de  winterperiode een probleem. Diergaarde Blijdorp zou graag twee of meer hectare willen laten inzaaien met wilg in het voorjaar en dat aan het einde van het jaar willen oogsten. Het geoogste blad kan dan worden ingekuild om het ingekuilde verhakselde wilgenblad voor de winter kunnen gebruiken. Braakliggende gebieden zijn in de jaren negentig ook gebruikt in de Nessepolder en Achtkamp in Rotterdam. Gezien de huidige financiële situatie in Blijdorp is geen geld beschikbaar om het gebied te huren. Het grote voordeel wanneer een gedeelte wordt ingezaaid met wilg is dat er geen verstuiving van het zand plaatsvindt en dat tussen de groeiende wilg zich fauna zou kunnen gaan ontwikkelen en de gemeente verzekerd is dat het gebied nuttig wordt gebruikt.

3.Reinder Bakker voorzitter Volley2b reinderbakker@kpnmail.nl
    De volleybalvereniging maakt gebruik van de nieuwe sporthal De Zijde  aan  de rand van de nieuwbouwlocatie Wilderszijde.Voor de sporthal liggen braakliggende gronden waar vooralsnog niet zal worden gebouwd. Deze wil de vereniging graag gebruiken als volleybalvelden. Het enige dat nodig is is toestemming. In het verleden is dit al eens aangezwengeld bij voormalig wethouder Bodbijl, echter ondanks zijn enthousiasme op dit punt is er nooit wat van de grond gekomen.

4. Mevr Z 
   – Verzoek om een ruimere Park en Ride mogelijkheid bij Metrostation Westpolder. Een ander idee is het openbare groen minder vaak te schoffelen (nu 4-5x per seizoen), zodat er ook een leuke plantjes groeien. Nu het openbaar vervoer weer is geminimaliseerd: (bus 171 vervoert nu 1x uur naar een metro E die 6x uur rijdt) zou het een opluchting zijn als je een wat ruimere Park en Ride bij metro Westpolder kreeg. De huidige parkeercapaciteit is ruimschoots onvoldoende. Er is op dit moment voldoende braakliggend terrein omheen voor deze verruiming.

5.Patra Steehouwer Berkel en Rodenrijs  pstee90@hotmail.com
   – In de Rodenrijsezoom aan het Richelhof 19 aan de Waddenweg tussen de woningen nr 46 en 52 ligt een braakliggend stukje grond. Mevrouw heeft het idee daar een tijdelijke buurtsupermarktje neer te zetten voor de wijk.

6.  B.Mulder Berkel en Rodenrijs  b.mulder2@upcmail.nl
     – Het idee is om een in- en outdoor midgetgolfcentrum te vestigen.
        Er kunnen kinderfeestjes, bedrijfsuitjes, familiefeestje enz.. gehouden   worden, bij goed en slecht weer. Dit zou een hele nieuwe, frisse en positieve wending geven aan de gemeente Lansingerland, en wat veel mensen zou aantrekken. Er zijn genoeg speeltuinen in de gemeente Lansingerland, alleen met slecht weer is er niet echt iets leuks.

7. Marjon Hoppezak Berkel en Rodenrijs  m.hoppezak-t@telfort.nl
    -(Rodenrijse zoom) Het idee is een losrenveldje voor honden op      loopafstand. In Lansingerland geldt een aanlijnplicht en daarom is dit een mooie oplossing voor een stuk braakliggend terrein in de wijk of langs het fietspad langs de HSL. In Bergschenhoek is een goed honden loslaatveld gecreëerd, maar de hond weegt nu ruim 40 kilo en mag na 1 jaar,maximaal 1 uur per dag een lange wandeling maken (inclusief het spelen/rennen). Je bent dan dus afhankelijk van een auto.

8.Wil van der Tholen wil.tholen@gmail.com
   -Het idee is een losrenveld voor honden én een ruimte voor fiets- en    motorcrossende jeugd. Wanneer er ook gerecycled puin wordt gestort (dat wellicht in de toekomst kan worden gebruikt als werkweg voor de nieuwbouw) biedt dit nog meer uitdaging voor wandelaars, hondenbezitters en andere recreanten. Als het gaat vriezen, is het een leuk idee om er een ijsbaan te verwezenlijken. Leuk voor de scholen die er vlakbij zijn. Goed voor de plaatselijke verenigingen om er koeken-zopie te verkopen.

9.Johan demoerbei@hetnet.nl
   – Het idee is om de braakliggende stukken grond in te zaaien met diverse bloemenmengsels om zo de bijenstand, niet alleen honingbijen maar ook veel soorten solitaire bijen en hommels weer de mogelijkheid te geven om te groeien. Imkerij De Moerbei en Imkerij Lansingerland vestigen de aandacht op het jaar 2012 dat per 1 januari is uitgeroepen tot het jaar van de bij.

10.Jan van Gilst  NNRGY CROPS HOLLAND  NNRGY Crops ® Holland B.V. |
       www.nnrgy.com  info@nnrgy.com cell: +31 (0)6 2475 88 91
      | twitter: @nnrgy      
      – Energiegewas op braakliggendterrein |
        De kern van dit bedrijf is in te spelen op de behoefte aan hoogwaardige    biomassa en de behoefte om braakliggende terreinen een nieuwe en rendabele functie te geven. NNRGY CROPS wil energiegewassen zoals Bamboe en Miscanthus als nieuw alternatief introduceren in Europa omdat deze gewassen zeer efficiënt biomassa genereren en goed groeien op braakliggende en vervuilde gronden. De plannen voor de korte termijn houden in dat ze proefvelden aanleggen met energiegewassen en experimenteren met zowel de teelt als de verwerking en afzet van de gewassen. Hiermee wil het bedrijf een aantal kennisvragen beantwoorden, zoals de optimale mix en economische opbrengst van energiegewassen, de groeisnelheid en de verkenning van de mogelijke afzetkanalen. Het beoogde resultaat is de best sluitende business case te ontwikkelen waarna schaalvergroting volgt

11.Fam R. van Rijn, Berkel en Rodenrijs renjvanrijn@gmail.com
      -Het idee om de “braakliggende” gedeelten met veel groen in te richten. Niet alleen hebben we een zuurstoftekort in onze gemeente, we hebben ook behoefte aan wandelen in het groen (om ons hoofd leeg te maken, of dingen te overdenken). Het hoeft niet groot te zijn. Ook zou een stiltegebied fijn zijn voor wandelaars. Zo komt onze autistische zoon ook tot rust tijdens het wandelen, en dat scheelt weer medicijnen!! Nergens is meer een stukje groen waar je kunt wandelen. Alles is de inwoners al opgedrongen m.n. hsl, druk wegennet etc.

12.Henk van Eijk Kenlog b.v. E. henkvaneijk@kenlog.nl I. www.kenlog.nl Versvandekweker.nl (VvdK) gaat ‘terug naar echt’ VersvandeKweker.nl
is opzoek naar geschikte afhaallocaties voor deconsumenten en STAD+KAS is op zoek naar een show case (locatie). Ze zijn ook bezig om www.versvandevisser.nl in te richten en hebben hiervoor een opdracht van InnovatieNetwerk. De STAD+KAS groep/stichting beogen een digitaal kennisplatform en willen daarbij projectmatig wonen, werken en tuinbouw in de stad combineren, op die manier dat de druk op het milieu aanzienlijk afneemt en het woon/werk comfort stijgt. Een co-creatie gericht op de maatschappij.Een combinatie van stads, gebouwen teelt, -tuinbouw en – landbouw levert een schat aan nieuwe functies en aan deze functies kan nieuwe waarde toegevoegd worden. Een voorbeeld: in woon/stadskassen hop verbouwen, op een stadslandgrondje graan verbouwen en in het kweekgebouw teelt men kruiden en is ook een brouwerijtje. Tussen de hop kan men werken (ZZP), recreëren, sporten, volkstuinen, leren, tuincentrum, voedselcentrum, afhaallocatie VvdK.nl, enz. In het kweekgebouw kunnen ook tal van functies worden bedacht. Een tijdelijk en veel eenvoudiger model kan natuurlijk altijd bedacht worden. Daarbij zij wij van plan om een rekenmodel uit te werken.

13.Marga van Trigt marga@trigt.com
– Het idee is om op braakliggende gronden groenten en fruit op te verbouwen voor de minima in onze gemeente. Door voedsel te verbouwen op deze grond krijgen deze mensen weer gezonde voeding. Bovendien kunnen ze, samen met andere vrijwilligers, helpen met het onderhoud van de tuinen. Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank krijgen niet het meest gezonde voedsel.
Dit is ook voor school leerlingen een leuke klus. Zo snijdt het mes aan vele kanten: kinderen en volwassenen helpen met de aanleg van de tuin en het verbouwen van de groenten. En mensen krijgen gezond eten.

14.Hondensportvereniging E.Reedijk@kpnmail.nl www.hsvlansingerland.nl
De Hondensportvereniging is op zoek naar een locatie om les te geven aan honden. Op dit moment hebben zij een terrein in bruikleen van de Plantenhal in Bergschenhoek. Deze huidige locatie is van tijdelijke aard. Op de verenigingen wordt buiten de gehoorzaamheidslessen voor puppen en volwassen honden, ook diverse sporten gegeven. Zoals Agility(Behendigheid), Flyball en Rally-Obedience. Er komen in Lansingerland steeds meer honden en nieuwe hondeneigenaren. In de lessen proberen zij de mensen bewust te maken dat de opvoeding van de hond belangrijk is, zodat deze op een goede en verantwoorde wijze in onze gemeente aanwezig kunnen zijn. Voor elkaar en naast elkaar. Inmiddels hebben al een kleine 600 mensen met één of meer honden deze vereniging in de afgelopen 5 jaar gevonden.

15.Martine van Gijzen-Meijwaard Ruiterclub Rodenrijs rvangijzen1@hetnet.nl
     – De vele recreatieruiters in dit gebied zien graag een ruiterroute door het braakliggende terrein. Dit zou mooi te combineren zijn met de aanleg van wilgenbomen voor Diergaarde Blijdorp. Doordat het gebied al een zandvlaktes is kost dit idee ook niet veel geld. Het is ook mogelijk om een bijdrage van de ruiters te vragen, door middel van het verkopen van penningen (zodat het ook controleerbaar is) om in dit gebied te mogen recreëren met paard. Dit systeem bestaat al jaren in de Loonse en Drunense Duinen en werkt prima! Tevens is er vraag naar paardenstalling (een omheinde buitenbak van minimaal 40×60 meter). Deze buitenbak kunnen de ruiters dan gebruiken om elkaar te ontmoeten en de paarden los te gooien. Door de totale verandering van Lansingerland is het buitenrijden met paarden aan de kant van Berkel en Rodenrijs er niet veiliger op geworden, denk aan de N470, HSL, veel meer verkeer enz. De ideeën zouden het beste passen aan de Wilderszijde/Wildersekade. De paardenbak zou bijvoorbeeld aan de kant van de Wildersekade aangelegd kunnen worden, daar er daar al zand ligt, dus alleen een omheining is nog nodig.

16. mw.Jansen E-mail : lps-jansen@live.nl
      Ik heb een aantal ideeën voor een stuk braakliggend terrein voor en door   kinderen!.
  1. schooltuintjes
  2. Een schiereilandje maken met units waarin vele kunstenaars een plek    hebben om te werken en kunst naar buiten te brengen, workshops te geven    3. Ruimte met oefenruimtes voor muzikanten klein en groot om muziek te maken  zonder dat de buren last hebben
4. Stuk voor de jeugd om hutten te bouwen onder begeleiding
5  Golfbaan
6. Atletiekbaan
7. Crossterrein
8.  rolschaats/skatebaan
9.  verhuur aan maneges
10. Theeschenkerij
11. Fruitbomen / verkoop of  gratis plukken
12 Jeugdhonk met activiteiten = klimmuur, graffiti muren om te spuiten,  sleutelen aan scooter etc.
13 Live bioscoop in de buitenlucht
14 Pretpark

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*